Aikuiskoulutuksen alasajoa Koillismaalla?

Aikuiskoulutuksen alasajoa Koillismaalla?

Aikuiskoulutuksen alasajoa Kuusamossa, Koillismaalla?

Kuusamon kaupungin vuoden 2018 tavoitteena on kaupungin elinvoimaorganisaation kehittäminen ja sijoittumisen selvittäminen. Tavoitteena on selvittää KSAK Oy:n, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n ja yhdyskuntatekniikan toimialan Askeleen toimintojen yhdistäminen.

Tavoite on hyvä, mutta yhdistymisasian eri vaihtoehdot tulee aidosti kunnolla selvittää, ennenkuin KSAK Oy:n ammatillisen koulutuksen järjestämisluvista luovutaan. Yhtenä selvitysvaihtoehtona tulisi olla, että Naturpolis ja Askel yhdistyvät KSAK:hon, jolla ovat koulutuksen järjestämisoikeudet. Tähän aidon selvityksen puuttumiseen kiinnitin huomioita viime kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kuusamon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.9.2018 186 § ’Kasvupalvelujen uudelleen järjestäminen’ asian 1. kohdassa, että ”Yhtiö valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja Erkki Hämäläisen neuvottelemaan koulutuksen järjestämisoikeudesta luopumisesta sekä KSAK Oy:n kiinteistön omistusjärjestelyistä”.

Kaupungin talousarviopäätöksen edellyttämää selvitystä ei kaupunginhallituksen päätöksen perusteluksi esitetty, ja elinvoimaorganisaation kehittäminen nimettiin nyt ”kasvupalvelujen uudelleen järjestämiseksi”, jonka ensimmäisenä toimenpiteenä olisi KSAK Oy:n koulutuksien järjestämisoikeuksista luopuminen.

Kuusamon kasvatus- ja sivistystoimeen on sisältynyt peruskoulutuksen lisäksi myös nuorten ammatillista koulutusta sekä aikuisten ammatillista koulututusta. Kaupunki on kylläkin jo kauan sitten ulkoistanut ammatillisen peruskoulutuksen Kainuun ammattiopiston tehtäväksi, mutta ammatillinen aikuiskoulutus on ollut kaupunkikonserniin kuuluvan KSAK Oy:n tehtävänä.

Jätin kaupunginhallituksen 186 §:n päätökseen eriävän mielipiteen, koska katsoin kaupunginhallituksen päätöksen olevan vastoin vuoden 2018 talousarviolausumatavoitteen lausumaa asian kehittämisestä ja selvittämisestä. Tavoitelausumassa ei määritelty, mitkä toiminnot liitettäisiin mihin eikä mitään kiinteistöjen omistusjärjestelyistä. Katson olevan selvää, että talousarviotavoite edellytti perusteellista selvitystä erilaista kaupungin elinvoimaorganisaation kehittämistarpeista.

Vaikka päätösehdotuksen perusteeksi ei esitetty talousarviotavoitteen edellyttämää selvitystä, päätti kaupunginhallitus antaa sivistystoimenjohtajalle tehtäväksi selvittää KSAK Oy:n koulutusten järjestämisoikeuksista luopumista.

Tämä on merkillistä. Käynnissä on valtava kuntien ja maakuntien tehtävävastuiden uudelleenjärjestely ns. maakuntalakien valmistelujen kautta. Siinä yhteydessä nimenomaan kasvatus- ja sivistystoimen tehtävät nousevat kuntien ykkösasiaksi. Mutta Kuusamon kaupunginhallitus päätti lähteä ajamaan alas ammatillisen (aikuis)koulutuksen järjestämislupiaan.

Pitää muistaa, että vuosien saatossa Kuusamoon opetus- ja kulttuuriministeriön antamia ammatillisen koulutuksen lupia ei voi kuusamolaiset siirtää tuosta vaan toisille järjestäjille, vaan se on lopulta ministeriössä päätettävä asia. Lisäksi pitää muistaa, että maakuntauudistuksen toteutuessa KAO on pitkälti Kainuun maakuntapäättäjien epäsuorassa ohjauksessa. KSAK Oy:llä olisi ollut valmis pohja toimia Koillismaan kuntien yhteisenä kouluttajana Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa juuri ministeriöiden visiomalla tavalla. KSAK:lla on laaja pohja työllisyydenhoitoon liittyvässä palvelutarjonnassa ja mahdollisuus osallistua työllisyydenhoidon markkinakilpailutuksiin.

Katson asian Kuusamon tulevaisuuden kannalta siinä määrin merkitykselliseksi, että kaupunginvaltuuston tulee ottaa asiaan kantaa.

Mika Flöjt

Kuusamon kaupunginhallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, Vihreät

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *