Lohijokitiimin tärkeä kannanotto, mikä Kemijoen velvoitteen muutoksen käsittelyä viivästyttää?

Luontopiirtäjä Seppo Leinosen Kemijoen tulilla piirtämä ”vaelluskalojen puolesta” -kuva allekirjoittaneelle 2017

Vuosikymmeniä ovat Kemi- ja Ounasjokivartiset pitkin jokivartta aina latvavesiä myöten vaatineet vaelluskalojen palauttamista takaisin vesistöön.  Lapin ELY-keskus on laillista tietä pitkin aloittanut (2017) prosessin, jonka olisi jo pitänyt johtaa velvoitteiden muuttamisprosessin:

Lohijokitiimi ry:n kannanotto 20.12.2018

Kemijoen vesistön kalanhoitovelvoitteen muutoksen käsittelyn on edettävä ripeästi

Lapin ELY-keskus on jättänyt 17.3.2017 hakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden muuttamiseksi. Kalatalousviranomaisena ELY-keskus on vaatinut, että Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteet muutetaan vastaamaan nykytietämyksen mukaista voimalaitosten rakentamisen seurauksena syntynyttä kalaston hoidon tarvetta. Lohijokitiimi pitää velvoitteen päivittämistä vesialueiden omistajien sekä muiden asianosaisten oikeusturvan toteutumisen kannalta erittäin tärkeänä prosessina. Hakemuksen jättämisestä lupaviranomaiselle on pian kulunut kuitenkin jo kaksi vuotta, eikä hanke ole edennyt toivotulla tahdilla.

Lohijokitiimi toivookin, että kalatalousvelvoitteen muutoshakemuksen käsittely etenisi vuoden 2019 aikana aluehallintovirastossa ripeästi, jotta asianosaiset pääsisivät lausumaan näkemyksiään asiasta. On myös yleisen edun mukaista, että kalatalousvelvoite saatetaan pikaisesti lainmukaiselle tasolle.

Kemijoen kalanhoitovelvoite on ollut voimassa 35 vuotta ja sen muuttamisen tarve vastaamaan nykyisiä olosuhteita on ilmeinen. Lohijokitiimi toivoo, että Kemijoen vesistön kalatalousvelvoitteen sisällön muuttaminen etenee hyvässä yhteistyössä vesialueiden omistajien, voimalaitosyhtiöiden ja viranomaisten kesken. Kemijoki sivujokineen on meille lappilaiselle valtava luonnon voimavara, jota tulee hyödyntää monipuolisesti sekä vastuullisesti. Meidän kaikkien vastuulla on varmistaa, että tulevat sukupolvet saavat nautittavakseen elinvoimaisen Kemijoen vesistön.

Keminmaassa 20.12.2018

Lohijokitiimi ry Jyrki Kehus Jukka Viitala
Puheenjohtaja Toiminnanohjaaja

(Julkaisu toiminnanjohtaja Jukka Viitalalta kysyltyltä luvalla)

Kemijoen vaelluskalojen puolesta melojia ja soutajia Sierilässä. Melojat Terttu Kuusela ja Kristi Lehtinen sekä taustalla muusikko Jukka Takalo.

Kemijoen soudussa puuveneelläni
This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.