Monthly Archives: tammikuu 2019

Kansanliikkeiden Kaivoslaki NYT kansalaisaloite julki

Aloite tarkemmin ja mahdollisuus allekirjoitukseen virallisessa eduskunnan kansalaisaloite palvelussa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795 Lisätietoja ja aloite allekirjoitettavaksi: http://www.kaivoslakinyt.fi/ Pari päivää somefoorumit ovat antaneet viestiä, että vihdoinkin pitkään eri Suomen alueilla toivottu kaivoslain uudistaminen alkaisi kattavan kansalaisaloitteen kautta. Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite on kokonaisvaltainen aloite, … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Aika kohdata voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakausi 

NASA: ”This graph, based on the comparison of atmospheric samples contained in ice cores and more recent direct measurements, provides evidence that atmospheric CO2 has increased since the Industrial Revolution. (Credit: Vostok ice core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna Loa … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kuusamon ympäristöjulistus on entistäkin ajankohtaisempi

Kuusamon ympäristöjulistus kuvattuna Kuusamon keskushallinnon käytävältä Kuusamon kestävän kehityksen julistus on entistäkin ajankohtaisempi (suoria lainauksia Kuusamon ympäristöjulistuksesta): ”-Kuusamolainen on aina elänyt osana luontoa ja luonnosta. Kunnan ensimmäiset elinkeinot olivat metsästys ja kalastus, joita seurasivat karjan- ja poronhoito, maanviljely, metsä- ja … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tilallisen terveiset Suomen ja EU:n päättäjille

”Omanpa henkeni kieltä se puhhuu, honkain humina, luonto ja muu” – Railin motto – Sain kutsun Vieremän karjatilalle, sinisen salon sisälle. Tässä maanviljelijä Raili Eskelisen kiteytetyt ajatukset Suomen uudelle eduskunnalle ja Suomen EU puheenjohtajuuskaudelle: Voimistuvan ilmastonmuutoksen sään ääri-ilmiöiden aikakaudella on säilytettävä koko … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

(Talvivaara)-Terrafame-(Trafigura) hakee uutta lupaa

Kainuun ja Ylä-Savon tilaisuuksissa on puhuttanut vuosia Talvivaara-Terrafamen päästöt vesistöihin ja ympäristöön sekä luvituksen ja valvonnan puuttet. Terrafamen kumotut ympäristöluvat päättyvät vuoden 2018 lopussa. PSAVI ei pystynyt antamaan uutta ympäristölupaa ennen sitä, koska Terrafamen elokuussa 2017 jättämä lupahakemus oli törkeän … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kaivoslaki on uusittava

Suomen mineralisaatiot annetaan ulos halvalla veronmaksajien kustantamissa lahjapaketeissa ja avataan väärillä harhaanjohtavilla tiedoilla ja TUKES:in luvituksilla. Piirros Seppo Leinonen www.seppo.net Nykyinen kaivoslaki suosii luvanhakijaa eikä turvaa paikallisyhteisöjen ja yhteiskunnan etua. Siinä ei vaadita yhteiskunnallisen hyöty/haitta-suhteen selvittämistä. Siksi kohteena ovat entistäkin köyhemmät … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Huomioita kaivosbuumista ja uudesta kaivoslaista

Kaivosviranomaisena toimivan TUKES:in kaivosrekisterin karttapalvelun Lapin tilanne varauksien, valtauksien ja valtaushakemuksien/malminetsintälupien sekä kaivospiirien osalta 27.12.2018 (lopussa linkki TUKESin kaivosrekisterin karttapalveluun.)   Suomessa ollaan tilanteessa, jossa hyvin suuri osa maata ja pääosa Lappia on jonkinasteisen malminetsinnän piirissä. Eritasoiset varaukset ja valtaukset … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment