Esitimme luonnonmukaisia ohitusuomia, ei kalliita teknisiä kalateitä

Kalanviljelijä Pertti Parviainen Taivalkoskelta kirjelmöi (KS 20.5) Iijokeen laitettavien pyyntikokoisten kalaistutuksien puolesta vaelluskalojen palauttamisen sijaan. Antaen ymmärtää, etteivät vaelluskalat eivät nousisi ja kalatiet ovat kalliita. On totta, että tekniset kalatiet, betonihäkkyrät, ovat kalliita, ja niissä hinnoissa lienee ”vedätyksen makua”. Niitä betonihäkkyröitä emme suosi mekään, vaan esitimme kirjoituksessamme AVI:lle toimivampia ja halvempia luonnonmukaisia ohitusuomia. Haluamme Iijoen uusiin kalatalousvelvoitteisiin luonnonmukaisia ohitusuomia, jotka toimivat kaikille kaloille niin ylös ja alaspäin kulkemiseen. Luonnonmukaisiin ohitusuomiin ja vanhoihin joen uomiin ympärivuoden myös ns. ympäristövirtaamia laajempien kutu- ja poikastuotantoalueiden varmistamiseksi.

Lohen osalta Iijokeen voidaan palauttaa vielä alkuperäinen Iijoen lohikanta LUKE:n Taivalkosken Ohtaojan kalanviljelylaitoksilta mäti- ja pienpoikasten tuki-istutuksien kautta. Iijoki on merkitty suuren potentiaalinsa vuoksi Suomen vaelluskalojen kärkihankevesistöksi, mutta mehän emme esittäneet kirjoituksessamme luonnonmukaisiin ohitusuomiin käytettävän veroeuroja, vaan totesimme heti kirjoituksen alussa, että tulee toteuttaa ns. ”haitan aiheuttaja maksaa” -periaatetta, eli vesivoimayhtiöt haitan aiheuttajina kalakantojen kulun estämiselle ja vaelluskalakantojen heikentymiselle maksavat vaelluskalojen palauttamisen.

Ja yleisesti mitä tulee kalanviljelyyn niin sillä on hyviä mahdollisuuksia sisävesissä, kunhan järjestetään mahdollisimman vähän vesistökuormitusta ja kehitetään ns. suljetun vesikierron järjestelmiä, sekä ennen kaikkea käytetään kasvipohjaisia rehuja ruokana kasvatuskaloille. Eviran tutkimuksen mukaan kaikista puhtainta ruokakalaa (raskasmetalleista ym. muut) on sisävesien kasvatuskala, jos se on kasvatettu vain kasvispohjaisella rehulla – ei siis Itämeren myrkkyjä itseensä keränneellä kalarehulla. Siis se on siten jopa puhtaampaa kuin järvikala ja norjan tuontikala. Valitettavasti vain pieni osa kalanviljelijöistä käyttää kasvipohjaisia rehuja.  Toivottavasti sisävesien kalanviljelijät pyrkivät minimoimaan vesistöpäästönsä, siirtyvät mahdollisimman paljon suljettuun kiertoon, kaappaavat ravinteita vaikka pajukkosuodatuskentillä ennen vesien laskemista vesistöön jne, edistävät Kajaanin kalaseminaarissa esiteltyjä uusia innovaatioita ja siirtyvät kasvispohjaiseen rehuun. Brändivaltti ruokapuhtauden osalta. Silloin kalanviljelijöillä entistäkin suurempi vetovoima ja markkinarakoa, muutenkin kotimaista suosivassa ruokatuotannossa. Tähän muutokseen tulisi antaa tukea sisävesien kalanviljelijöille EU:n aluekehitys-, maaseutu ja/tai kalatalousvaroista.

Kala-alaa olemme puolustaneet viimeksi Kuusamon valtuuston kokouksessa korostaen, että maailman merien ekosysteemien romahtaessa ja saastuessa globaalimuutoksien ja ylikalastuksen takia – kotimainen järvikalastus ja kala-ala nousee arvoon arvaamattomaan ruokaturvallisuuden takaajana ja ruoantuottajana. Meidän tuleekin kaikin keinoin säilyttää omat puhtaat vesistömme ja kalastaa niitä kestävästi sekä lisätä kalakantojen monimuotoisuuden kestävyyttä muun muassa parantamalla kaikkien vaelluskalojen elinolosuhteita.

Ja mitä yrittäjyyteen tulee, Vihreissä on valtakunnallinen Vihreät yrittäjät -liike jos sellainen kiinnostaa, sekä Koillismaan, Oulun ja Lapin vaalipiiriin jäsenistössä useita monen alan eri yrittäjiä. Omalta kohdalta voin kertoa, että olen itsekin ollut vuosia osa-aikainen freelancer eli ns. microyrittäjä. Lisäksi sihteeri Jouko Niikkonen on yli 20-vuotta ollut Tele-alalla yrittäjänä Kuusamossa. Hallituksessamme ja jäsenistössämme on myös ruokatuotannon alan yrittäjiä ja eri alojen pienyrittäjiä.

Lyhyesti: Emme mekään halua betonisia teknisiä kalateitä vaan halvempia ja toimivampia luonnonmukaisia ohitusuomia, sellaisia joita Iijoen vesistössä on jo Kostojoella. Pyytikokoisten kohteitakin kalanviljelijöille voi olla mm. Kylmäluoman alueella tai esimerkiksi Rukan matkailukeskuksen ja keskustaajamien läheisyydessä suljetuissa vesistöissä. Ymmärtääksemme Metsähallitus on tämmöisiä kohteita suunnitellut. Iijoen vesistössä on valtava vaelluskalapotentiaali – ja se, Iijoen vaelluskalojen palauttaminen; pitää ottaa pikaisena aluepoliittisena investointina jokialueen kuntien, maa- ja vesialueiden omistajien, kalastusmatkailun sekä vesiluonnon monimuotoisuuden eduksi.

Iijoen kalatalousvelvoitteiden positiivisen muutoksen kautta vaelluskalojen ja jokivartisten hyväksi.

Koillismaan Vihreiden hallituksen puolesta,

Mika Flöjt

puheenjohtaja

Jouko Niikkonen

sihteeri

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.