Tarkastuslautakunta arvoi koko kuntakonsernin hyvää hallintoa ja laillisuutta

Koillissanomien toimittaja Sisko Ojajärvelle tiedoksi, että tarkastuslautakunnan arviointiraportti on yksi tärkemmistä raporteista, jota valtuusto käsittelee. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida koko kaupunkikonsernin toimien hyvää hallintotapaa ja laillisuutta, sekä onko toimialat ja lautakunnat päässeet yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Tarkastuslautakunnan raportissa (kokoussivu 245) nostettiin esille se, että kasvatus- ja sivistyksen alalla: ”toimintavuoden aikana oli agendalla kouluasiat, koulujen kunto, lakkauttamissuunnitelmat ja uuden koulun toteuttamissuunnitelmat. Toimialojen välillä yhteiskuntatekniikka/sivistys oli hankkeiden toteutuksessa liikaa ristivetoa” 

Raportin kyseisen kohdan johdosta kysyin, että voisiko tarkastuslautakunta selventää ja avata laajemmin mitä tarkastuslautakunta tarkoittaa lauseella: ”Toimialojen välillä yhteiskuntatekniikka/sivistys oli hankkeiden toteutuksessa liikaa ristivetoa?”
Valtuuston kokouksen videotallenteen mukaan kysyin, että jos tarkastuslautakunta on päätynyt tämmöiseen huomioon, niin oletteko lisää tutkineet asiaa eri lähteistä ja pyytäneet lautakunnilta kirjallista lausuntoa tästä ristivedosta. Ja jos ette ole tutkineet, miksi ette ole tutkineet?
Vastauksista selvisi, että tarkastuslautakunta oli huomioinut, että asiaa oli palloteltu eri lautakuntien välillä ja aikaisempia päätöksiä on kumottu, mutta oli päätynyt olla selvittämättä asiaa tarkemmin. Huomautimme, että kyläkoulujen vanhemmat ja vanheimpainyhdistys on antanut mediassa ja kirjallisesti valtuutetuille ankaraakin kritiikkiä lautakuntien toimista, jopa huonosta hallintokulttuurista ja osallistamisesta ns. kouluverkkosuunnitelman toteuttamisessa ja sen pohjalta tehtyjen kyläkoulujen lakkauttamispäätöksien ”kuulemisista”. Tämä kritiikki tulisi tarkastuslautakunnan ottaa huomioon ja aidosti selvittää asia kunnolla koskien lautakuntien toimintaa.
Ja koska olemme oppineet aikaisemmasta, että jos lisäselvityspyynnöstä ei jää jotain kirjallista mainintaa dokumentteihin tahtoo asia sitten myöhemmin jäädä selvittämättä. Siksi esitimme seuraavasti:

Esitän, tarkastuslautakunnalta lisätarkennusta, selvitystä siitä: mitä mm. tarkoittaa ”toimialojen välillä yhteiskuntatekniikka ja sivistys oli hankkeiden toteutuksessa liikaa ristivetoa”. Pyydän tarkemmin avaamaan tätä jatkoraportissa kirjallisesti.

Lisäksi selvityksessä tulee tutkia esitetyt puutteet kouluverkkosuunnitelmassa, koulujen lakkautuksissa ja niiden kuulemistilaisuuksissa, joita vanhemmilta ja vanhempainyhdistyksiltä jne lautakuntien toimintaa kohtaan on esitetty.
 
Ja yleisesti totean, että Kuusamossahan on pienryhmien valtuutettujen tehtävänä mahdollisten epäkohtien esille tuomien kaupungin päätöksien ja hallintoprosessien osalta koska ns. ”vallan vahtikoirahan” ei niitä tunnetusti Kuusamossa tutki.
Ystävällisesti,
Mika Flöjt
valtuutettu
This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.