Category Archives: Yleinen

Karvalakkilähetystö: ”Valtion omistajaohjauksen on ryhdyttävä tekoihin vaelluskalojen palauttamiseksi Kemi-, Ii- ja Oulujoen vesistöihin”

Karvalakkilähetystö, 3.4.2020 Lähetetty ministereille ja eduskuntaryhmille Valtion omistajaohjauksen on ryhdyttävä tekoihin vaellus-kalojen palauttamiseksi Kemi-, Ii- ja Oulujoen vesistöihin ”Jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Yrityksen tulee ottaa päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.”                 Pääministeri … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

TUKES:in vastuulla on Juomasuon louhoksen yleinen turvallisuus 

(Lähetetty Koillissanomiin 12.12.2019, ei vielä 19.12 mennessä julkaistu) Tukes:in kaivospiireistä vastaava Ossi Leinonen toivoo Koillissanomien haastattelussa (12.12), että Kuusamon kaivosasioissa puhuttaisiin vain faktoista. Tämähän olisikin helppoa juuri jos Juomasuon kaivospiirin osalta puhuttaisiin vain faktoista, ja TUKES ei edistäisi kaivoshankkeiden etenemistä … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti malmion uraanista ja säteilystä

Kuusamon uraanivyöhykkeen karttoja, joihin Kitkajärven Kouervaara ja Kitkajoen Juomasuo on merkitty erillisin uraanimerkein, on esitelty Atomiteknillisen seuran ja IAEA:n seminaareissa. Geologi Heikki Pankan Michiganin yliopiston lisensiaattityössä Juomasuon malmio on merkitty uraani-kulta-koboltti merkein. Kaivosyhtiö ”Latitude” on hakenut laajoihin varaus- ja valtaushakemuksiin … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Juomasuon uraanikultakoboltti -malmiosta ja sen kairaamisesta

julkaistu Koillismaan Uutisissa 28.12.2019 Juomasuon uraanikultakoboltti -malmiosta ja sen kairaamisesta  Parhaillaan Latitudella on käynnissä hakemukset Juomasuon kaivospiiriin ja sen ympäristön kairauksiin liittyen. Mediassa Latitude ja myös Tukes jättävät kertomatta Juomasuon malmioon sisältyvistä haitallisista mineraaleista. Ohessa liitteessä kuva kairauksesta Juomasuon uraanikultakoboltti … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vastine: Juomasuon uraanikultakoboltti malmiosta ja sen kairaamisesta

Vastine Koillissanomien 18.11.2019 päivän lehtijuttuun jossa oli nimeni mainittu ja annettiin epätarkkoja tietoja asiasta eikä ymmärretty kertoa erityiskysymyksistä koskien uraanipitoisten malmioiden kairaamista. Alla oleva kirjoitus lähetetty Koillissanomiin 19.11.2019: —————————————- Juomasuon uraanikultakoboltti malmiosta ja sen kairaamisesta  Ohessa liitteessä kuva kairauksesta Juomasuon … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vastine Latitudelle, jonka Koillissanomat kieltäytyy julkistamasta

Koillissanomat kieltäytyy julkistamasta alla olevaa vastinetta Latituden Jussi Lähteen lehtikirjoitukseen, joka oli otsikoitu nimelläni. Siksi julkistan sen täällä ja vaadin edelleen Koillissanomia julistamaan kirjoituksen, koska ollen julkistamatta sitä Koillissanomat toimii kaivosyhtiön kaivoshankkeen eduksi hetkellä kun Kitkajoen Käylä-Säkkilän valtaushakemukset ovat kuulemiskierroksella. … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Latituden Jussi Lähde harhaanjohtaa kyläläisiä ja päättäjiä

Kirjoitus lähetetty Koillissanomiin ti. 12.11 vastineeksi Latituden kirjoitukseen. Kirjoituksessaan Latitude -kaivosyhtiön Jussi Lähde (KS 12.11) jättää jälleen vastaamatta keskeisiin kysymyksiin kaivoshankkeestaan, ja viestien harhaanjohtavasti hankkeestaan. Alla joitain kohtia, jotka kaikkien on hyvä ottaa huomioon lausuessaan Latituden hakemuskokonaisuudesta Kuusamon tunnetulla uraanivyöhykkeella … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kitkajoen Käylän, Säkkilän ja Juuman kylien alueen malminetsinnästä 

  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes pyytää Kuusamon kaupungilta ja muilta asianosaisilta lausuntoa 18.11.2019 mennessä malminetsinnän laajentamisesta Käylä-Säkkilä-Juuma -alueelle. Latitude 66 Cobalt -yhtiö on jättänyt Tukesille uuden malminetsintälupahakemuksen alueelle. Sen pinta-ala on 1366,59 hehtaaria. Kysymys ei ole malminetsinnän laajentamisesta, vaan uuden … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kaivosalaa koskevan lainsäädännön tarkistamistarpeista

TEM selvitti (TEM 357/13.01.01/2019) kaivoslain toimivuutta. Selvityshenkilöksi asetettiin OTT Pekka Vihervuori. Selvitystyö perustui TEMin hankkimiin sidosryhmäpalautteisiin, kohdennettuun kuulemistilaisuuteen sidosryhmien oma-aloitteisiin palautteisiin, otakantaa.fi -sivuston palautteisiin, professori Ismo Pölösen arvioon, sekä TEMin, YMn ja Tukesin toimittamiin materiaaleihin. Selvityshenkilö toimitti 26.4.2019 TEMille muistion alustavista havainnoistaan. … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Puhtaan Kitkan, Oulangan ja Kuusamon puolesta

GTK on määritellyt ’Kuusamon uraanivyöhykkeen’, johon sisältyy myös Kitkajoen Juomasuon uraanimalmio (ks. kartta). Ne on kirjattu IAEA:n uraanivarantoihin ja ministeriö on esitellyt atomiteknillisen seuran seminaarissa. GTK:n geologi Heikki Pankan mukaan Juomasuolta on todettu jopa 2,0% uraania (APU nro 45/2010 s.22). Sivakkaharjussa on … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment