Category Archives: Yleinen

Puhtaan Kitkan, Oulangan ja Kuusamon puolesta

GTK on määritellyt ’Kuusamon uraanivyöhykkeen’, johon sisältyy myös Kitkajoen Juomasuon uraanimalmio (ks. kartta). Ne on kirjattu IAEA:n uraanivarantoihin ja ministeriö on esitellyt atomiteknillisen seuran seminaarissa. GTK:n geologi Heikki Pankan mukaan Juomasuolta on todettu jopa 2,0% uraania (APU nro 45/2010 s.22). Sivakkaharjussa on … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Suomen kaivosasioissa ei luontoympäristö ihmisineen oikeutta saa

10.7.2019 09:33 Mika Flöjt  Uuden Suomen blogissani Kaivoslaki oikeudenmukaisuus Politiikka Ympäristö Päivän 10.7 Ylen Uutisen mukaan Suomen järjestelmän ”oikeuskäsitys” pitää tämmöisiä summia riittävinä kaivoksien jätteiden jälkihoitoon: ”Tukes määräsi 50 000 euron vakuuden huhtikuussa 2018. Kaivosyhtiö Dragon Mining oli esittänyt vakuuden suuruudeksi … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

GTK väittää toimivansa laillisesti

        GTK väittää toimivansa laillisesti kairatessaan malmeja varausalueilla vaikka virallinen prosessi edellyttää valtauksia. Lapin Kansassa 2.7.2019 Pasi Heino väittää GTK:n tekevän Koillismaan ja Etelä Lapin alueilla akkumineraalien kartoitusta geologisen perustutkimuksen nimissä kokonaan GTK:n omarahoitteisena toimintana, joka ei … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

GTK aikoo kairata varausalueilla, vaikka virallinen prosessi vaatisi valtauksia 

”Latitude” kaivosyhtiön konsulttina toimiva GTK aikoo kairata Kuusamon, Posion ja Sallan laajoilla uraanikultakoboltti -malmioiden varausalueilla ilman virallisia TUKES:in malminetsinälupia. Kaivosyhtiön ja GTK:n lehtiin antamissa tiedoitteissa aiotaan siten kiertää virallista TUKES:in lupamenettelyä uraanivyöhykkeellä. Virallisesti saa kairata vasta valtausalueilla, kun on saatu … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Puheeni Kuusamon kaivoshankkeesta ja Terrafamen uraanituotannosta Vihreiden Porin puoluekokouksessa

Vihreiden Porin puoluekokous la. 15.6.2019 Puoluekokouspuheeni teemassa Ympäristö: Käsitteli kaivoslakia, Kuusamon kaivoshanketta ja Talvivaara-Terrafamen uraanituotantolupahakemusta ———————- Kiitos arvoisa puheenjohtaja, Hyvät Vihreät, Olen Mika Flöjt Kuusamosta, Olen erityisen lämmöllä lukenut hallitusohjelman kohtaa missä lukee kaivoslain uudistaminen – perusteellisesti mielellään, meidän kuusamolaisten … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti malmiosta 

”Latituden” lobbari Jussi Lähde vääristelee (KS 3.6) Juomasuon uraanikultakoboltti malmiota. Juomasuo löydettiin KTM ministeriön uraanitutkimusprojektissa. Valtiollinen Outokumpu Oy esitti 1972 uraaninetsinnän suunnitelmassaan Juomasuon-Säkkilän aluetta Kitkajokivarressa erityiseksi uraanitutkimuskohteeksi. 1980 luvulla Outokumpu oli Kittilän Pahtavuoman uraanikaivoshankkeessa ongelmissa paikallisten vastustuksen takia, mutta perusti Pahtavuomaan … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kunnallinen itsehallinto elinkeinojen yhteensovittamisessa

———- Forwarded message ——— Lähettäjä: Mika Flöjt <mika.flojt@gmail.com> Date: pe 24. toukok. 2019 klo 16.28 Subject: Kunnallinen itsehallinto elinkeinojen yhteensovittamisessa To: Toimitus <toimitus@koillissanomat.fi> (Ei ole julkaistu vieläkään Koillissanomissa, tänään on 3.6.2019)————————————————————————————– Kunnallinen itsehallinto elinkeinojen yhteensovittamisessa Tämä on noussut maanlaajuisesti otsikkoihin KHO2019:67 ratkaisun … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

”Latitude” varannut koko Pohjois-Kuusamon Kitkajärven rantoja myöten

Dragon Miningin Kuusamo Goldin yritystunnuksella (Y-tunnus) toimivan ”latitude” kaivosyhtiön (omistuksia piilossa) lobbari Jussi Lähde yrittää kirjoituksellaan (KS 15.5) siirtää huomioon yhtiönsä tekemistä laajennetuista Juomasuon kaivospiiri- ja valtaushakemuksista muualle sekä vaieten Juomasuon uraanista. __ Kerrottakoon siis käyläläisille ja säkkiläläisille, että ”latitude” … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Latitudella laajennetut Juomasuon kaivospiiri- ja valtaushakemukset sisässä Tukesissa

Dragon Miningin Kuusamo Goldin yritystunnuksella (Y-tunnus) toimivan ”latitude” kaivosyhtiön (omistuksia piilossa) lobbari Jussi Lähde yrittää kirjoituksellaan (KS 15.5) siirtää huomioon yhtiönsä tekemistä laajennetuista Juomasuon kaivospiiri- ja valtaushakemuksista muualle sekä vaieten Juomasuon uraanista. Kerrottakoon siis käyläläisille ja säkkiläläisille, että ”latitude” kaivosyhtiöllä … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Muutosesitys KH 13.5.2019 § 82: Otto-oikeuden käyttö Käylän tontin vuokraamisesta kaivosyhtiölle

Kuusamon kaupunginhallitussa tänään otto-oikeuden käyttö esitykseni koskien kaupungin Kitkajoen Käylän tontin vuokraamista ”latitude” kaivosyhtiölle: —- Muutosesitys KH 13.5.2019 § 82: Esitän esityksen § 82 ’Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää, ettei käytä niiden osalta kuntalain (410/2015) 92 §:n mukaista … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment