Category Archives: Yleinen

Kannanotto: Fortumin lisärahoituksen ehdoksi on asetettava vaelluskalojen palauttaminen

Oulun vaalipiirin Vihreät esittävät, että Fortumin on rakennettava luonnonmukaiset ohitusuomat kaikille vaelluskaloille Oulu- ja Kemijokeen. Piirijärjestön mukaan Fortumille ei tule myöntää lisärahoitusta, ellei se sitoudu kalaväylien tekoon Ruotsin mallin mukaisesti. Oulun vaalipiirin Vihreät vetoavat muihin hallituspuolueisiin, että Fortumille mahdollisesti myönnettävän … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vanhustenhuollon tasoa parannettava, oikeus kunnialliseen ikääntymiseen varmistettava

Me, allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut sekä aluevaaliehdokkaat esitämme, että Kuusamossa tulee parantaa vanhushuollon virikkeellisyyttä ja hoivaa niin julkisella kuin yksityisellä puolen hoitolaitoksissa.  Valitettavasti saamamme kenttäpalautteen johdosta, tällä hetkellä Kuusamon vanhustenhuollossa isoimmat ongelmat ja puutteet ovat seuraavanlaisia ja esitämme, että ne … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tätä vastinetta ei Koillissanomat salli lehdessä kaivosyhtiön Jussi Lähteelle: ”Kairauksiin tarvitaan viranomaisen luvat”

Kairauksiin tarvitaan kaivosviranomaisen luvat Jussi Lähde kirjoittaa (6.9.2021 KS) mielipidepalstalla jälleen kerran omia tulkintojaan kuin tosiasioina. Lisäksi hän väittää minun esittäneen totuuden vastaisia väitteitä kaivoslain tulkinnoista, osoittamatta yhtäkään perustetta väitteelleen. Omaa tulkintaansa Lähde perustelee Tukesin verkkosivun yleiskuvauksilla, eikä esitä varsinaisia … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vastaus kaivoslobbari Jussi Lähteelle.

Pohjois-Kuusamon, Posion ja Etelä-Sallan uraanivyöhykkeistä ja uraania sisältävistä malmioista on GTK:n dataa. Alla Ote kartasta ’Uraanipotentiaalisia alueita ja merkittävimpiä Suomen uraaniesiintymiä Fennoskandian kilven geologisella kartalla’. Esa Pohjolainen. Perustietoa uraanista, elokuu 2017. GTK. (liite 1). Kartalla mainittuja Kuusamo, Posion ja Sallan … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kairaamiseen ja uraanivyöhykkeellä kairaamiseen pitää olla viranomaisen luvat

(vastine kahteen kirjoitukseen yhteisesti, lähetetty Koillissanomiin 25.8.2021 klo 12.46)  Kairaamiseen ja uraanivyöhykkeellä kairaamiseen pitää olla viranomaisen luvat Jussi Lähde ja Heikki Väisänen sotkevat tosiasioita kairauksien luvanvaraisuudesta ja paikallisen oikeuksista (KS 25.6.2021). Lähde tunnustanee kaivoslain 7 §:n määritelmän, ettei kairaukset kuulu … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Latitude tunnustaa kairaavansa Kouervaaran ja Ollinsuon uraanialueella ilman viranomaislupia

(Vastine oikeus, huomiseen lehteen) (lähetetty Koillissanomiin 18.8.2021) Latituden tiedottaja Jussi Lähde väittää 18.8.2021 kirjoituksessaan minun esittäneen kirjoituksessani (KS 16.8.2021) valheellisen kuvan Latituden Kouervaaran/Ollinsuon alueella tekemistä kairauksista ja niihin tarvittavista viranomaisluvista. Kuitenkin Latituden edustajana Lähde tunnustaa, että toimii tuolla alueella, tehden sekä … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Latitude66 syväkairaa Kuusamon uraanivyöhykkeellä Kitkan Kouervaaran uraanimalmiossa ”Ollinsuon” alueella. Latituden valtauksista on valitettu KHO:hon

Kyläläisiltä saadun viestin pohjalta kairauskalusto on ollut Kitkajärven Kouervaaran koilliskulmassa kairaamassa Kouervaaran uraanimalmiota juuri alueella missä Kouervaaran kova uraanijänne viettää rinteessä koilliseen. (katso alla olevat kartat tekstissä). Paikalla kairataan suurella syväkairauskalustolla, vaikka osan kyläläisten kertoman mukaan Latitude oli puhelimitse tavoitellut … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Globaalimuutoksien aikakaudella on vaalittava puhdasta ruokatuotantoa

Maapallomme ja siten myös Suomi on kohtaamassa ennennäkemättömät haasteiden vuodet ja vuosikymmenet niin taloudessa kuin luonnonvarojen ja ekosysteemien kantokyvyssä. Globaalimuutokset voimistuvat eri korkeiden saastepäästöjen johdosta vääjäämättömästi ja ekologinen kestokyky on koetuksella. WMO datan mukaan globaalisesti yläilmakehässä on jo niin paljon päästöjä … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vaaleissa K-media* vaikenee Juomasuon saastumisesta ja estää keskeisistä lautakunnan kaivospäätöksistä uutisoinnin/kirjoittamisen

Alla viimeisin kirjoitus, joka ei päässyt läpi K-median Koillissanomat lehteen vaikka se oli siellä sisässä riittävän pitkään. Tekosyinä tällä kertaa oli, että he ei julkaise sitä koska se ”ei ole vaalikirjoitus”, toiseksi koska se ”oli unohtunut” jne (edellinen Juomasuon uraanista … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Latituden Juomasuon mittaukset herättävät lisää kysymyksiä

Latitude 66 nettisivullaan kertoo vastaavansa heille tulleisiin kysymyksiin sosiaalisessa mediassa esitetyistä videoista Juomasuon mittauksista. Louhittu kiviaines ja koskemattoman luonnon taustasäteily. Ensimmäiseksi Latituden tiedottaja Jussi Lähde selityksessään väittää videolla esitettyä louhoksen reunalla mitatun kiven säteilypitoisuutta virheelliseksi (halpa mittari), ja koska kaivospiirin … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment