Category Archives: Yleinen

Kitkajoen Juomasuon Hangaslammen uraanikultakoboltti kaivoshanketta tulee vastustaa kaikin keinoin

Esitykseni ja eriävä mielipiteeni Kuusamon kaupunginhallituksessa 21.9.2020. Kokouksessa käsiteltiin vain ns. tiedoksi saatettavissa pykälissä Tukesin päätöstä Latitude66 Juomasuon Hangaslammen valtauslupa kaivospiirin ympärille. Tein seuraavan muutosesityksen: ”Esitän, että pykälä 182 kohta 6 a Juomasuon Hangaslammen valtauksista kaupunginvirkahenkilöt valmistelevat valituksen, koska alue on tunnettu … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

GTK ilmoittaa kairaavansa Etelä-Kuusamossa kolmen kilometrin syvyyteen – ilman asiaankuuluvia

Koillismaan Vihreät ry:n hallituksen julkilausuma 19.9.2020 Kyseessä on kaivoslain perusteella myönnetty varausalue, jolla kaivoslain 7 §:n mukaan saa tehdä kaivosmineraalien löytämiseksi geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Puheenvuoroni TEM ministeriön kaivoslaki kuulemistilaisuudessa

Tänään 15.9.2020 oli Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) järjestämä kuulemistilaisuus kaivoslain uudistamisesta. Käsittelyssä kaivoslakiluonnos. Esitykset ja tilaisuuden videotallenteet ministeriön nettisivulla. Alla lyhennelmä puheenvuoroistani ja kommenteistani tilaisuudessa: Kiitos puheenjohtaja, Kansalaisten huolesta asiassa kertoo 58000 nimeä KaivoslakiNYT aloitteessa ja se tähän tilaisuuteen on … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

”latitude66” puskee kaivoshankettaan kuusamolaisten enemmistön tahdon vastaisesti – K-median tuella

Dragon Miningin Kuusamo Goldin yritystunnuksella toimiva ”latitude66” -yhtiö hakee jälleen Kitkajoen Juomasuon ja Hangaslammen uraanikultakoboltti malmioon, jossa on todettu olevan GTK:n aikaisemman tutkimuksien mukaan 187 kertaa enemmän uraania kuin kultaa. Ja kulta- ja koboltti on malmiossa kytköksissä uraaniin. Kitkajoen Juomasuo … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tavajärvi osaksi Paanajärven kansallispuistoa osana ”Kuusamo – Gateway to Russian Karelia Wilderness” -hanketta

Fennoscandinavian Green Belt Karjalan työryhmä on aktivoitunut hienosti Kuhmon kaupunginjohtajan Tytti Määtän johdolla. Samaan aikaan Kuusamossa käsitellään kaupunkistrategiaa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa lähialueyhteistyötä osana EU:n rakennerahastoja. Fennoscandinavian Green Belt työryhmässä ja maakuntaliitossa on myös Kuusamon kaupungin edustajat. __ Koillismaan Vihreiden hallitus esittää, että … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Esitimme luonnonmukaisia ohitusuomia, ei kalliita teknisiä kalateitä

Kalanviljelijä Pertti Parviainen Taivalkoskelta kirjelmöi (KS 20.5) Iijokeen laitettavien pyyntikokoisten kalaistutuksien puolesta vaelluskalojen palauttamisen sijaan. Antaen ymmärtää, etteivät vaelluskalat eivät nousisi ja kalatiet ovat kalliita. On totta, että tekniset kalatiet, betonihäkkyrät, ovat kalliita, ja niissä hinnoissa lienee ”vedätyksen makua”. Niitä … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Avoin lausunto TEM:in kaivoslain uudistamiskyselyyn

Lausuntopohja Työ- ja elinkeinomisteriön kaivoslaki kyselyyn, jokainen voi kirjoittaa omaehtoisesti netissä alla olevasta linkistä (alla teksti valmiiksi) https://www.otakantaa.fi/…/h…/451/osallistuminen/834/kysely/ 1. Miten parantaisitte kaivosalueen kaivoslain alaisten hankkeiden vaikutuspiirissä olevien maa- ja vesialueiden omistajien, yhteisöjen ja muiden elinkeinojen asemaa? Viittaamme kyselyn saatetekstiin, jonka … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tarkastuslautakunta arvoi koko kuntakonsernin hyvää hallintoa ja laillisuutta

Koillissanomien toimittaja Sisko Ojajärvelle tiedoksi, että tarkastuslautakunnan arviointiraportti on yksi tärkemmistä raporteista, jota valtuusto käsittelee. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida koko kaupunkikonsernin toimien hyvää hallintotapaa ja laillisuutta, sekä onko toimialat ja lautakunnat päässeet yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Tarkastuslautakunnan raportissa (kokoussivu 245) nostettiin … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Terrafamen laajennus Kolmisoppijärveen saastuttaa vääjäämättä lisää Oulujoen vesistöä

Oulujoen vesistöreitin latvoilla olevan Talvivaara-Terrafamen laajennushanke Kolmisoppijärveen on YVA:n kuulutusvaiheessa, vaikka Terrafame ei ole saanut puhdistettua aikaisempia ympäristöön päästämiään jätevesiä, puhdistettua saastuttamiaan lampia ja järviä, eikä ole saanut jätevesiongelmaansa hallintaan. Nyt Talvivaara-Terrafame-Trafigura yhtiö hamuaa Talvivaaran malmion pohjoispuolella sijaitsevan Kolmisoppijärven malmeja … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vastine Heikki Väisäselle  

Helsingistä vasta Kuusamoon muuttaneelle Heikki Väisäselle tiedoksi, että suurin osa Kuusamon vanhoista suvuista on saamelaistaustaisia tai omaa saamelaisia juuria. Kuten aikaisemmasta kirjoituksestani selviää, jos sen lukee loppuun saakka. Ja kirjoituksen alussa luki myös, että päätöstä esitettiin pöydälle, jotta odotettaisiin selviävän vainajan … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment