Skip to main content

Koulupäätöksestä

Puheenvuoroni alussa totesin olevani samaa mieltä valtuutettu Anne Murron kanssa siitä, että Kuusamoon on saatava avoimempi ja ennakoivampi keskustelukulttuuri. Erityisesti tällaisissa suurissa päätöksissä on aidosti kuultava kaikkia osapuolia, erityisesti päätöksen kohteita. Muistutin, että nykynuoret haluavat osallistua heitä koskeviin päätöksiin subjekteina, (osallistujina) ei objekteina (vastaanottajina). Tämä tulisi olla poikkileikkaava käytäntö kaikilla yhteiskunnansektoreilla. Erityisesti tässä koulupäätöksessä, joka koskee heitä.

Viittasin myös kahdessa hallituksen kokouksessa jättämääni eriävään mielipiteeseen, joissa kritisoin koulupäätöksien prosessia, kouluhankkeen kokonaistiedon viipaloimista eri käsittelyihin ja kokonaistalouslukujen sekä yksityiskohtaisempien suunnitelmien puuttumista esittelypapereista jo ensimmäisellä kierroksella aina lautakunnista ja hallitukseen. Mielestäni hyvä esittelykäytäntö ei toteutunut ja kaikkia tietoja ei kerrottu riittävän aikaisin pakettina toisin, kuin valtuuston kokouksessa väitettiin.

Virkamiesten olisi jo tuolloin pitänyt esityspapereissa kertoa eri vaihtoehdot kokonaiskustannuksineen. Ja miksi esitetty olisi paras ratkaisu, eikä muut toimisi. Ne olisi pitänyt olla jo hallitukselle tulevissa papereissa, kaikkine menoineen. Eikä niin kuin nyt oli, että ensimmäiseen hallituskäsittelyn esityspapereiden ”talous” -osioon oli sopivasti valittu kustannukset ja säästöt – ei kaikkia, esimerkiksi ”suurimmat kuluerät unohdettu mainita” mm. Nilon lisärakennus ja muutostyöt Torangin koululla. Niitä sitten tivattiin ja lypsettiin kokouksissa. Sittemmin jälkikäteen ne heti kyllä esiteltiin hallituksen kokouksen jälkeen yhdyskuntatekniikan lautakunnalle tulleissa papereissa. Nämä tiedot tuli jälkikäteen hallitukselle ja erillisinä esityslistankohtina nyt valtuustolle – kaukana toisistaan listalla. Nämä kaikki tiedot olisi pitänyt olla alusta lähtien yhtenäispaketissa, jotta päättäjät saavat kokonaiskuvan hintoineen tietoonsa ja pystyvät ryhmässä käsittelemään asiaa sekä kuulemaan kokonaistietoihin perustuen nuoria, vanhempia sekä opettajia.

Ei tämä ole hyvää esittelytapaa kun kaikkia ei kerrota kerralla ja kokonaishintalappua ei haluta kertoa missään vaiheessa. Nytkään valtuuston kokouksessa ei tullut selkeää vastausta milloin 2.8 miljoonan rakennusinvestointien ja muutoksien jälkeen tulee niitä ”säästöjä”. Ja tässä summassa ei ollut tätä jo kuuluisaa miljoonaa lisäeuroa Nilon koulun pihatöihin (siis 6 miljoonaa vanhaa markkaa pihatöihin), jota yhdyskuntajohtaja Mankinen on väläytellyt, ja nyt myös sen valtuustokokouksessa myöntänyt. Tämä tieto on myös siten median kautta kansalle kerrottu. Herää kysymys milloin nämä kaikki päätökset todella alkaa tekemään niitä säästöjä? Kysyin valtuuston puheenvuorossani ettei vaan säästöjä kaipaile ne tahot, jotka laittoivat 800 000e Rukan liukuporrasputkeen, jonka käyttöaste kesäisin ei tulene olemaan huippukorkea. Ja eikä myöskään säästöt olleet vielä kesäkuussa mielessä yhdyskuntatekniikanlautakunnassa, kun he upottivat tuosta vaan 15 000e kaivosyhtiöiden (mukana Dragon Mining) rahoittamaan, ohjaamaan ja heidän etua edistävään kaivostutkimuksiin, vaikka samanlaisia tutkimustuloksia olisi saanut ilmaiseksi eri tutkimuslaitoksilta. Nyt on samoilla taholla kiire tehdä säästöpäätöksiä ja unohtaa hyvä, asiallinen koululaisten, opettajien ja vanhempien kuuleminen.

Korostin, että asioita pitää käsitellä myös kaikkien koululaisten edun näkökulmasta. Ja mitä tulee keskusteluissa mainittuun koulukuraattorin lisävirkaan, niin saamieni tietojen mukaan tämän kokoisessa pitäjässä pitäisi olla joka tapauksessa lisävirka tällaiseen nuorten hyvinvoinnin hoitamiseen. Kiireellä läpi ajettua päätöstä perusteltiin myös valinnaisuuksien mm. kielten opiskeluiden varmistamisella. Totesin että ministeriöstä on saatavissa lisärahoitusta Itä-Suomen kuntiin mm. Venäjän kielenryhmien perustamiseen. Toivoin, että Kuusamo hakisi tätä rahaa ja kaikkia muita ministeriössä tarjolla olevia rahoja. 

Yhteenvetona totean, en voi kannattaa tällaista asioiden esittelytapaa miten päätökseen on päädytty ja millä aikataululla se aiotaan viedä läpi. Kiire päätöksenteossa, vaillinainen kuuleminen ja kiireellä suunniteltu toteuttaminen kouluilla aiheuttavat huolta kentällä – kouluissa ja kodeissa. Valitettavasti hävisimme äänestyksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun ja sen jälkeen hävisimme myös äänestyksen toimenpiteiden toteuttamisaikataulun pidentämisestä, jotta koulutyöympäristö häiriytyisi mahdollisimman vähän.

Mika Flöjt

kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Vihreät

Vastaa