Skip to main content

GTK ilmoittaa kairaavansa Etelä-Kuusamossa kolmen kilometrin syvyyteen – ilman asiaankuuluvia lupia

Koillismaan Vihreät ry:n hallituksen julkilausuma 19.9.2020

Kyseessä on kaivoslain perusteella myönnetty varausalue, jolla kaivoslain 7 §:n mukaan saa tehdä kaivosmineraalien löytämiseksi geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. Mutta kairaukset aiheuttavat vähäistä haittaa pahempaa haittaa erityisesti vesistövaikutusten vuoksi, jonka vuoksi kairauksiin tarvitaan erillinen Tukesin myöntämä malminetsintälupa.

Mutta nyt GTK julkisesti tiedottaa aloittavansa jo syyskuun 22. päivä normaalia malminetsintäkairausta moninkertaisesti mittavamman kairauksen, 3 km syvyyteen, lähellä Isosuon-Kivisuon soidensuojelualuetta, Visavaaran vanhojen metsien suojelualuetta ja Rimpisuon vanhojen metsien suojelualuetta, ilman malminetsintälupaa, ilman ympäristövaikutusten arviointia ja ilman viranomaisvalvontaa. Kairauksen kohdistuessa nimenomaan ennestään tunnettuun malmivyöhykkeeseen, on selvää että päätarkoitus on nimenomaan malminetsintä tiedot, joita GTK myy kaivosyhtiökumppaneilleen.

Koillismaan Vihreiden hallitus vaatii GTK:ta lopettamaan suunnittelemansa ”maanomistajan lupaan” perustuvat kairaukset ja hakemaan kyseisen mittakaavan mukaisille, normaaleista kairaushankkeista selvästi suuremmalle kairausprojektille sekä ympäristölupaviranomaisen että kaivosviranomaisen yhteisluvan, (jollaista kaivoslakikin edellyttää), ja jossa yhteislupakäsittelyssä erikseen selvitetään tarvitaanko hankkeessa tehdä erillinen ympäristövaikutusten arviointi.

Edellytämme valtion valvontaviranomaisten toimimaan asiassa.

Kuusamossa 18.9.2020

Koillismaan Vihreät ry:n hallitus

Oheisen kuvan keskellä keltainen alue on GTK varausalue Riita-aho. Kairauspaikka olisi kyseisen alueen itäkulmassa

Kyseisen GTK:n Riita-aho varausalueen ympärille on Laakso Minerals Oy saanut laajan varausalueen 10.9.2020 (varausalueen keskellä näkyy valkoisena GTK:n varausalue):