Skip to main content

”latitude66” puskee kaivoshankettaan kuusamolaisten enemmistön tahdon vastaisesti – K-median tuella

Dragon Miningin Kuusamo Goldin yritystunnuksella toimiva ”latitude66” -yhtiö hakee jälleen Kitkajoen Juomasuon ja Hangaslammen uraanikultakoboltti malmioon, jossa on todettu olevan GTK:n aikaisemman tutkimuksien mukaan 187 kertaa enemmän uraania kuin kultaa. Ja kulta- ja koboltti on malmiossa kytköksissä uraaniin. Kitkajoen Juomasuo on raportoitu GTK:n ja KTM/TEM:n toimesta kansainvälisen atominergiajärjestön punaiseen uraanivarantokirjaan. Alla ”Kuusamon uraanivyöhyke” Ministeriön kartassa Kuusamon, Posion ja Sallan alueella. Erikseen karttaa on merkitty Kitkajoen Juomasuon uraanimalmio. Esitys pidetty atomiteknillisen seuran seminaarissa KTM/TEM kaivosylitarkistajan toimesta. 

GTK raportti koskien Kitkajoen Juomasuon malmion kairauksia osoittaa, että uraania ja toriumia on aina parista kymmenestä metristä lähtien aina päämalmioon saakka, jossa muut mineraalit kytköksissä uraaniin ja toriumiin. Erityisen korkeita pitoisuuksia radioaktiivisia aineita on juuri päämalmioissa. Yhtiö koskiessaan kultaan tai kobolttiin käsittelee myös vääjäämättä myös uraania. GTK geologi Heikki Pankan mukaan ne kulkevat malmioissa käsi kädessä. 

Yhtiö puskee alueelle ,vaikka Kuusamon kaupunginvaltuusto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY hylkäsi yksimielisesti aikaisemman Juomasuon YVA:n uraanipuutteiden takia ja Kuusamon valtuusto päätti yksimielisesti valtuuston luonnonvarasuunnitelmassa, että alueelle ei voida riskittömästi kaivoksia perustaa.

Kuusamon kaupunki päätti yleiskaavassa äänin 39-4, että alueelle ei voida perustaa kaivoksia sekä taloustutkimuksen tutkimuksessa suuri kuusamolaisten enemmistö totesi ei tule hyväksymään kaivosta missään muodossa. Talvivaaran myrkkytulvan jälkeen ministerit Säätytalolla suomalaisille lupasivat, että seuraavissa Suomen kaivoshankkeissa edellytetään ensin sosiaalista toimilupaa. Latitude yhtiöllä ei sitä ole Juomasuon kaivoshankkeessa. 

Nyt yhtiö on hakenut laajan valtauksen Juomasuon kaivospiirien ympärille Käylän ja Säkkilän kylien iholle (Tukesin kaivosrekisterin karttakuvassa ruskealla). Lisäksi kuvassa vihreällä ”Latitude66” varaukset laajalla alueella Pohjois-Kuusamon kylien päällä.

Kuvaavaa on että yhtiö on jakanut sponssirahaa lehtimainoksilla sitä haluaville – toiminta ei eroa siitä mitä nähtiin koskisodassa Kuusamossa. Kaikki tietävät mitä se tarkoittaa.

Yhtiö on malliesimerkki kaivosyhtiöiden vääristelystä ja valehtelusta Suomessa. Yhtiö on muun muassa mediassa väittänyt vetäytyneensä Rukan ympäriltä 10 km säteellä, vaikka yhtiö ei ole luopunut Rukan Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon kaivospiireistä jotka ovat alta 5 km Rukamarketilta.  Valitettavasti K -media ostaa kaivosyhtiön vääristelyt samalla puolueettoman journalistiikan periaatteet unohtaen.

Lisäksi yhtiöllä on laajat varaukset Etelä-Sallassa ns. Hautajärven uraanivyöhykkeellä Ylä-Oulankajokivarressa Oulangan kansallispuiston kyljessä vaikka yhtiö on mediassa väittänyt vetäytyvänsä Oulangan kansallispuiston ympäriltä. Lisäksi yhtiöllä on laajoja varauksia ja valtaushakemuksia Riisin kansallispuiston lähellä Riisin Maaningassa vaikka yhtiö on väittänyt mediassa vetäytyvänsä Riisitunturin kansallispuiston ympäriltä. Yhtiöllä on lisäksi varauksia ja valtaushakemuksia Maaninkavaaran kylällä, Sukerijärven luonnonpuiston, Kätkytvaaran ja Ritakorkian vanhojen metsien suojelualueiden ympärillä sekä Kitkan tunturijärven (Natura ja Suomi 100 helmeä järvi) ympärillä.

Posiolla yhtiö uhkaavarauksillaan Riisitunturin kansallispuiston ja Kitkajärven Naturajärven lisäksi Kirintövaaran ja Himmerkin lomakeskuksia lähes Posion keskustaajaman päällä.

”Latitude66” yhtiön tapa puskea kaivosta Juomasuolle vastoin kuusamolaisten enemmistön tahtoa osoittaa, että yhtiön puheet kuusamolaisten ja luonnon kunnioittamisesta sekä vastuullisuudesta on pelkkiä korulauseita vailla totuuspohjaa.

Latitude on myös malliesimerkki siitä, kuinka kaivosteollisuuden vapaaehtoisen kaivosvastuuverkoston toiminta on kestämätöntä kaivosyhtiöiden viherpesua. Yhtiöiden toiminta muuttuu vain lakeja muuttamalla. Suositukset eivät riitä. Valitettavasti Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyrkii parhaillaan vesittämään kaivoslain uudistamista kaivosyhtiöiden eduksi.

Kuusamolaisten tulee yhdessä tuumin taistella kaivosyhtiön väärää informaatiota, lobbausta ja huijaamista vastaan sekä paremman kaivoslain puolesta.

Meidän kaikkien kuusamolaisten, Kuusamon ystävien, luonnon ja kulttuuriarvojen ymmärtäjien tulee vaalia koko Kitkan-Koutajoen vesistön puhtautta ja koskien vapautta puolustaneiden muistoa.

Olkoon ohjenuorana kirjailija ja Koillissanomien** perustaja Reino Rinteen kirjoittama kaukaa nähty varoitus Kuusamon uraanivyöhykkeen* hankkeista, erityisesti Juomasuosta kirjassaan Kirveskö järveen (suora lainaus sivulta 58):

”Kansan kannattaisi (Kuusamossa) sanoa: – Emme me niin hiton tyhmiä ole ettemme tajua: Jos maaperää mullistetaan jonkin mineraalin saamiseksi, niin kyllä kaikki muutkin tuossa maaperässä piilevät mineraalit häiriintyvät ja liikkeelle lähtevät. Älkäämme salliko Koillismaan ylängöllä uraanin liikekannalle panoa. Jos niin tapahtuisi, silloin koskien ja järvien suojelu olisi ollut turhaa. Kitkaa, Kitkajokea ja Paanajärveä emme salli kaiken kaikkiaan ja sittenkin vähäarvoisten mineraalien esille möyrimisen menossa tuhota. Koillismaan ylänköläisten on oltava varuillaan ettei jouduttaisi uraanievakkoon.”

*

**Reino Rinteen perustama Koillissanomat oli puolueeton paikallislehti vuoteen 1986 saakka, kunnes Juomasuon kaivoskriitikkonakin kunnostautunut Reino Rinne joutui luopumaan lehden päätoimittajan tehtävistä. Outokumpu perusti Juomasuon koelouhoksen 1990 luvun alussa, jota vastaan uraanitiedoilla kävi Reino Rinne omalla uudella Koillismaan Luonto ilmaisjakelu lehdellä. Koillissanomat vaikeni Juomasuon uraanista. Reino Rinteen kirjelmä luontoaktiivina vesioikeuteen sai Outokummun luopumaan hankkeesta. Koillissanomat lehdestä tuli osa Keskustan Suomenmaan mediakonsernia ja nykyisin se on osa K-mediaa. Koillissanomat sai tiedon Juomasuon uraanista jo 2006, ollen paikalla, kun Juomasuolla mitattiin kovia säteilyjä louhoskivistä, mutta sen sijaan että olisi alkanut vaatimaan vain pari kilometriä Käylän ja Säkkilän kylien välissä säteilevän louhoksen peittämistä, Koillissanomat alkoi puolustamaan hanketta ja leimaamaan kaivoksen vastustajia. Koillissanomat muutti kaivosta kannattavan kantansa kaivoksen perustamista vastaan vasta 2014 kuusamolaisten kovan vastarinnan takia. Nyt Latitude yhtiö kertoo Juomasuon Hangaslammen valtauksien TUKES:in (2020) vastineessaan, että Koillissanomat ei enää ole ongelma heille Juomasuon kaivoksen perustamissa, koska siitä on tullut osa K-mediaa. Tämä Latituden väite on kyllä valitettavasti näkynyt muun muassa siinä, että kaivosyhtiön tiedotteet menee sukkana suoraan K-mediakonsernin nettisivuille ja lehtiin – kritiikittömästi ilman tasapuolista journalistista otetta. Yhtiö on vastineeksi ostanut paljon K-medialta nettimainos tilaa. Kaivosvastustajien vastinekirjoituksien julkaisemiseksi on jouduttu taistelemaan, ja monesti niitä yritetty peukaloida mm. poistamalla uraani sana. K-median pääkonsernin päätoimittaja kielsi allekirjoittanutta kahdesti sähköpostilla eduskuntavaaleissa 2019 käsittelemästä Kitkajoen Juomasuon kaivoshanketta, vaikka se oli yksi keskeisimmistä Kuusamon keskusteluteemoista – antaen ymmärtää, että siitä tulisi ongelmia blogin kirjoittamisen jatkolle. Käsittelin sitten kaivoslakia, terrafamea ja fennovoimaa vähän vastineeksi laajemmin. 2020 K-media lopetti kaikki blogistit nettisivuiltaan. Ja Latitude ja muut kaivosyhtiöt kiittää. Tämä sama kehitys on valitettavasti näkynyt K-median Lapin Kansassa, missä Latitudea kritisoivia kaivoskirjoituksia on sensuroitu ja vastineita ei ole julkaistu.