Skip to main content

Latitude tunnustaa kairaavansa Kouervaaran ja Ollinsuon uraanialueella ilman viranomaislupia

(Vastine oikeus, huomiseen lehteen) (lähetetty Koillissanomiin 18.8.2021)

Latituden tiedottaja Jussi Lähde väittää 18.8.2021 kirjoituksessaan minun esittäneen kirjoituksessani (KS 16.8.2021) valheellisen kuvan Latituden Kouervaaran/Ollinsuon alueella tekemistä kairauksista ja niihin tarvittavista viranomaisluvista. Kuitenkin Latituden edustajana Lähde tunnustaa, että toimii tuolla alueella, tehden sekä maaperänäytteenottoja (joihin on hankkinut maanomistajien lupia) sekä syväkairauksia (joihin myös kertoo hankkineensa maanomistajien luvat). Katson, että Jussi Lähde tunnustaa minun kirjoitukseni tältä osin oikeaksi. Latitude tekee tuolla uraanialueella syväkairauksia maanomistajan luvalla, siis ilman virallista TUKES:in malminetsintälupaa. Toiminta on vastoin kaivoslain säädöksiä. Viittaan kaivoslain 7 §:n perusteluihin, joissa selvästi lausutaan:

”Etsintätyötä koskevan säännöksen nojalla tehtävä näytteenotto voisi tapahtua vasaralla, lapiolla, käsin kannettavalla minikairalla tai sahaamalla timanttilaikalla, kun toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa taikka tarpeetonta haittaa tai häiriötä ja näytteenottokohta ennallistetaan. Sen sijaan iskuporakalustolla tai kairauskoneella tehtävä näytteenotto taikka kaivinkoneella tehtävät tutkimuskaivannot ja -ojat eivät pykälän mukaan olisi mahdollisia.”

Kaivoslain 7 §:n perusteluista käy ilmi, että vähäistä näytteenottoa voi tehdä vasaralla, lapiolla, minikairalla, timanttilaikalla, kun ei aiheuteta vahinkoa ja näytteenottokohta ennallistetaan. Sitä vähäistä haitatonta näytteen ottoa voi siis tehdä maanomistajan luvalla. Mutta kyseisen 7 §:n määritelmän mukaan kairaukset eivät ole vähäisiä ja haitattomia malminetsintämenetelmiä, joten vastoin Latituden väittämää ei kairauksia saa tehdä maanomistajan lupiin perustuen, vaan kairauksiin täytyy hakea virallinen malminetsintälupa.

Jussi Lähde väittää kuin GTK:n tekemät kairaukset ”maanomistajan luvalla” sekä Tukesin viranhaltijan lausunnot osoittaisivat Latituden käsityksen oikeaksi. Mutta GTK ei ole toimintojen kaivoslain mukaisuutta arvioiva tai päättävä laitos, vaan itsekin malminetsintää tekevä laitos, jonka toiminnot menevät kaivosyhtiö Latituden tavoin valituskäsittelyihin oikeusistuimiin, mikäli kairauksia on tehty lainsäädännön vastaisesti. Jussi Lähde perustelee, ettei ole tehnyt malminetsintälupahakemuksia Kouervaaran uraanijuovan alueelle. Kirjoitin, että Latitude kairaa tunnetulla GTK:n määrittämällä uraanialueella. Tämä on totuus eikä suinkaan valhe. Yhtiö on jo kairannut ilman viranomaislupia Kouervaaran uraanimalmioon. Tästä on valokuvia. Alla GTK uraanivyöhyke ja Kouervaaran uraanimalmio.

Kun Jussi Lähde perustelee, että valitusten vuoksi olisi maanomistajilta jäänyt saamatta maanomistajakorvauksia suuri summa, niin perustelu on väärä. Valituksia ei ole tehty estämään korvausten saamista, vaan korjaamaan lainvastaisesti puutteellisia lupahakemuksia. Eikä nytkään lakia ole lupa kiertää maanomistajien luvilla, joissa ei ole annettu lupamääräyksiä haittojen estämiseksi ja yleisen edun turvaamiseksi, eikä vakuusvaatimuksia jälkihoitotöiden hoitamiseksi, mikäli kaivosyhtiö ei pysty niitä hoitamaan. Lisäksi kairaukset uraanivyöhykkeellä uraanimalmioon on vastoin kyläläisten, mökkiläisten, naapurimaanomistajien, vesialueiden omistajien ja muiden maankäyttäjien (poropaliskunta) oikeusturvaa koska pohjavesien saastumisriski on todellinen kuten Kouervaaran aikaisemmat kairaukset osoittavat.

Lisäksi kairaukset tuovat epävarmuutta ja heikentävät maiden sekä kiinteistöjen arvoa. Lisäksi edelleen muistutan, että Latitude66 yhtiö puskee keskelle Kitka-Ruka-Oulanka maaseutu, luonto- ja matkailualuetta (uraanivyöhykkeelle) vastoin Kuusamon valtuuston ja kuntalaisten enemmistön tahtoa, joka on todistettu Taloustutkimuksen tutkimuksessa.

Tämä on täysin vastuutonta toimintaa ja tuomittavaa. Latitude66 toiminnassa ja viestinnässä onkin jo aiemmin tuomitun Directa yhtiön tyyppiset harhaanjohtamisen ja vääristelyn piirteet missä Latituden nykyinen tiedottaja onkin osallisena ollut vastuuttomasti – valitettavasti.

Mika Flöjt 

Kuusamon luontokaupungin valtuutettu, Vihreät