Skip to main content

Vanhustenhuollon tasoa parannettava, oikeus kunnialliseen ikääntymiseen varmistettava

Me, allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut sekä aluevaaliehdokkaat esitämme, että Kuusamossa tulee parantaa vanhushuollon virikkeellisyyttä ja hoivaa niin julkisella kuin yksityisellä puolen hoitolaitoksissa. 

Valitettavasti saamamme kenttäpalautteen johdosta, tällä hetkellä Kuusamon vanhustenhuollossa isoimmat ongelmat ja puutteet ovat seuraavanlaisia ja esitämme, että ne korjattaisiin:

– Hoitohenkilökunnan määrä on riittämätön. Siksi ”Norjan mallin” mukaisesti hoitavia käsipareja vanhusta kohden tulisi olla kaksi; erityisesti yövuorossa on puutteita

– Omaisten rooli ja osallistuminen hoidon suunnittelussa riittämätöntä eikä ns. omahoitajuus toimi kunnolla (vanhus ei monestikaan osaa tai rohkene tuoda tarpeitaan esille ja siksi hänen omaisen arvioita on kuultava)

– Avoin keskustelu puutteellista omaisten kanssa, palautteet hautautuvat eikä heidän ilmoittamiaan epäkohtia oteta käsittelyyn riittävästi

– Hoiva- ja hoitopaikat ovat liian virikkeettömiä asiakkaille, yhteistä tekemistä ei ole tai sitä on aivan liian vähän

– Joitakin asumisyksiköitä vaivaa ”vankilamaisuus” eli asumisoloissa on kehitettävää kodikkuuden parantamiseksi. Ulkoilua mahdollistettava. 

– Hoitoprosessi toimii organisaatiolähtöisesti (päättäjiä on paljon ja päätökset ovat siksi liian yleisluontoisia, palvelutuotannosta vastaava henkilö ei voi osallistua esimerkiksi asiakkaiden sijoituspäätöksiin riittävästi ja asiakaslähtöisyyden periaate jää liian vähälle huomiolle)

– Hoitajien osaamista ei ole käytettävissä tarpeeksi tai sitä ei osata hyödyntää (esimerkkinä vaikkapa äkilliset tilanteet viikonloppuina)

– Lääkehuolto ja lääkkeiden antaminen ei tapahdu aina turvallisesti eli ammattihenkilön toimesta kuten pitäisi)

– Saattohoitoa tekevän omaisen työtä ei tueta ja arvosteta riittävästi. Lähdön hetkellä omaisten huomioiminen surussa. 

– Hoitoresursseja ei hyödynnetä joustavasti

– Hoitoprosessit ja niiden ymmärtäminen on tehty liian monimutkaisiksi, jolloin asiakaslähtöisyys alkaa kärsiä (voitaisiin esimerkiksi hyödyntää muiden yksiköiden voimavaroja silloin kun niissä on hiljaisia aikoja)

Toivomme, että perusturvalautakunnan budjetointi tehdään ensivuodelle realistisesti kuten Ministeri Sarkkinen ja STM vaati maakuntapäivien puheenvuoroissaan Oulussa 1-2.11.2021. 

Edellä mainittuihin epäkohtiin on puututtava avoimesti keskustellen ja lisäkoulutuksella sekä hoitohenkilökunnalle on kohdennettava lisäresursseja ja lisää palkkaa, jotta varmistamme hoitohenkilökunnan saatavuuden Kuusamossa ja Koillismaalla myös tulevaisuudessa.

Toivomme, että kentältä tulleita parannusideoita ja kehitysideoita tarkastellaan avoimesti kaupungin organisaatiossa. 

Kuusamon Vihreän valtuustoryhmän ja ehdokkaiden puolesta,

Mika Flöjt

puheenjohtaja, aluevaaliehdokas

Marjo Kämäräinen

varapuheenjohtaja

Leena Haataja (sit.)

jäsen 

Pekka Virtanen

varavaltuutettu, aluevaaliehdokas

Vuokko Käsmä (sit)

varavaltuutettu

Heikki Ketola 

varavaltuutettu 

Erja Mustaniemi – Ketola 

Aluevaaliehdokas (sit.) 

Jaana Voutilainen

Perusturvalautakunnan varajäsen, Aluevaaliehdokas