Skip to main content

Perustulo

Suomi on isojen valintojen edessä. Tarvitaan keinoja luoda työtä ja vähentää köyhyyttä aikana, jolloin työelämä ja talous ovat murroksessa, jota digitalisaatio nopeuttaa?

Vihreät uudistaa perustulon avulla sosiaaliturvaa vastaamaan 2020-luvun haasteisiin. Perustulon avulla työnteko olisi aina kannattavaa ja loisi turvaa nöyryyttämisen sijaan. Se olisi oikeudenmukaisempi ja kunniallisempi ihmisille sekä yhteiskunnalle, kuin nykyisen hallituksen ajama aktiivimalli, mikä on lisännyt ihmisten kyykyttämisestä ja vaikeuttanut selviytymistä.

Vihreiden perustulomallissa maksetaan vastikkeetonta 560 euron kuukausittaista perustuloa kaikille täysi-ikäisille suomalaisille. Malli on osoitettu kustannusneutraaliksi julkiselle taloudelle. Perustulo olisi veroton etuus, jota ei tarvitsisi erikseen anoa. Taso vastaa nykyistä perustulokokeilun tasoa. Ansioturva säilyisi nykyisellään. Perusturva korvaisi sosiaaliturvan vähimmäisetuudet ja vähentäisi näin turhaa hallintoa.

Perustulon avulla ihminen voisi keskittyä lisäansioiden ja osaamisensa kehittämiseen. Lyhytkin työnteko muuttuisi kannattavaksi; nykyisin työnteko ei aina ole kannattavaa, koska sosiaaliturvaa peritään takaisin pientenkin työansioiden vuoksi. Pienituloisella perustulo ei pienentyisi työnteon myötä, joten se lisäisi kannustusta työhön ja vähentäisi köyhyyttä. Se pienentäisi merkittävästi rakenteellisesta työttömyyttä, kun vaihtelevillakin työmäärillä pystyisi elämään.

Ammatti- ja osaamiskäsitteet murtuvat. Tähän haasteeseen tarvitaan perustuloa tueksi ihmisten elämäntilaiden hallintaan, parantamaan osaamisen hankinnan ja itsensä työllistämisen mielekkyyttä sekä omien valintojen tekemistä.

Perustulo parantaisi erityisesti pienyrittäjien, luovan työn tekijöiden, freelancereiden ja muiden epävarmoissa työsuhteissa olevien asemaa – ihmisten, joiden on nykyisin vaikeaa tai jopa mahdotonta päästä perusturvan piiriin. Näin perustulo edistäisi yritteliään ja luovan yhteiskunnan kehittymistä. Myös maaseutuelinkeinot ja monituloyrittäjyys hyötyisivät perustulosta.

Koillismaalla, Kainuussa ja Oulun eteläisessä on paljon tarvetta lyhytaikaisille työtehtäville maa-, metsä-, kala- ja porotaloudessa, ikäihmisten hoivassa, mökkirakentamisessa sekä matkailussa. Perustulo tekisi lyhyenkin työn vastaanottamisen taloudellisesti kannattavaksi työntekijälle. Myös kaupungeissa lyhytaikaiset työsuhteet muuttuisivat taloudellisesti mielekkäämmiksi.

Sosiaaliturvan rohkea uudistaminen perustulon suuntaan avaisi Suomelle mahdollisuuden tavoitella korkeaa työllisyyttä sekä lisätä ihmisten vapautta omissa elämänvalinnoissaan. Askelia sitä kohtaan on jo otettu edellisillä vaalikausilla. Näissä vaaleissa tavoittelemme perustulon toteuttamista osana sosiaaliturvan uudistamista. Perustuloa on kannatettu yli puoluerajojen ja eri galluppien mukaan myös suomalaisten suuri enemmistö kannattaa sitä.