Skip to main content

Mika Flöjt

Kansanedustajaehdokas 68

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (kansainväliset suhteet ja politiikka). Olen Kuusamon kaupungin toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja sekä Oulun vaalipiirin varakansanedustaja. 

Olen perehtynyt globaaleihin ympäristöongelmiin mm. osallistumalla YK:n ilmasto- ja kemikaalineuvotteluihin sekä kestävän kehityksen eri prosesseihin Pohjolassa ja YK:ssa. Olen ”Kysymyksiä Talvivaarasta – uraani ja lupaprosessit” -kirjan toinen kirjoittaja sekä Fennovoiman uraanivoimahankkeen pitkän linjan kriitikko.

Kaivosasioissa olen osallistunut paikallisten oikeuksien ja luonnon puolustamiseen Kainuussa, Raahessa, Kuusamossa ja Lapissa. Olen kannattanut kaivoslain uudistamista.

Kannatan energiatuotannon hajauttamista hybridiuusiutuvien suuntaan. Yhteiskuntamme tulee valmistautua voimistuvien globaalimuutoksien aikakauteen. Hajautettu maatalous- ja energiatuotanto, biokaasuliikenne, kiertotalous ja valikoiva metsätalous on Suomen huoltovarmuuden etu voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.

Kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutus, oikein painotettu koulutuksen kehittäminen, perustulo sekä pien- ja keskisuurien yrityksien verohelpotukset ovat tärkeitä Suomen kestävän menestyksen varmistamisessa. Sosiaali- ja koulutuspolitiikassa ihminen on on oltava keskiössä, lapsuudesta vanhuuteen.

Harrastan retkeilyä ja jokikalastusta, puhtaiden vesien ja kauniiden erämaamaisemien vaalimista sekä maailmanpolitiikan seuraamista. Lähellä sydäntä on kestävän kalastuksen edistäminen aina Itämeren lohipolitiikasta padottujen vesistöjen vaelluskalojen palauttamiseen kalatielailla.

Mottona on toimia koko Suomen tasa-arvon, kestävän kehityksen ja luonnon vaalimisen puolesta. Kirjailija Reino Rinteen elämänsuojeluaatteen hengessä käyttäkäämme maapallon elinympäristöämme kohtuudella kestävillä tavoilla, jotta emme tuhoa tulevien sukupolvien mahdollisuutta nauttia puhtaista vesistä, metsistä ja luonnosta.

Olen käytettävissä kansanedustajaksi. Lupaan tehdä parhaani – ja vähän enemmän. Sinun ja meidän yhteisellä asialla paremman, kestävämmän ja oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.

Juuret

Kuusamolainen olen ollut lapsuudesta saakka, vaikka olinkin vaihto-oppilaana Kanadassa, tutkijana Rovaniemellä ja reissannut pitkin maailmaa konfrensseissa. Kasvoin Nissinvaaran kylällä, harrastin suunnistusta, kalastusta, hiihtoa ja laskettelua. .

Vedimme yhteisesti muiden nuorten kanssa myös erilaisia urheilukerhoja ja nuorisotoimintaa. Kuusamon Pallo-Karhuissa kiekkoilin B-junnuihin saakka ja Kuusamon Erä-Veikkojen hallituksessa olin nuorten edustajana. Kainuun rajan armeijapalveluksen jälkeen olin kesätöissä Pölkyllä.

Interreilasin ja Berliinin muurimuseossa sain lopullisen kipinän lähteä opiskelemaan kansainvälisiä suhteita- ja politiikkaa Lapin yliopistoon.

Kuusamo on yksi hienoimmista maaseutu- ja eräpitäjistä koko maailmassa, – meille kuusamolaisille maailman hienoin. Kuusamolaiset ovat aina eläneet luonnosta ja sen antimista sekä Kuusamon puhtaaseen luontoon perustuvasta matkailun ja luonnontuotteiden imagosta.

Nyt uraanikultakaivos kysymyksen äärellä Kuusamon kestävän kehityksen julistus vuodelta 1993 on ajankohtaisempi kuin koskaan. Tuon Kuusamon virallisen julistuksen mukaisesti meidän tulee yhdessä torjua uraanikultakobolttikaivoshankkeet eri toimijoiden kanssa.

Vireä maaseutu ja elinvoimaiset aluekeskukset

Vireä maaseutu sisältää ajatuksen siitä, että maaseutu voi olla kestävästi elinvoimainen niin ihmisen kuin luonnonkin näkökulmasta.

Aluekeskusten menestymisen edellytyksiä pitää parantaa, sillä ne säteilevät hyvinvointa ympäröiviin maakuntiin. Pohjois-Suomessa on mahdollisuuksia edistää lähi- ja luomuruuan tuotantoa, etätyötä, perinne- ja puurakentamista, omavaraistaloutta ja luonnonläheisiä elinkeinoja.

Erästän, siis kerään luonnonantimia, marjoja ja kalastan. Mieliruokiani ovat poron- ja hirvenliha sekä erilaiset kalaruoat. Kitkajoki on opettanut minulle paljon ja kantanut eteenpäin. Kestävä kalavesien hoito -teema on johdattanut pitkälle kestävän kehityksen ajatteluun ja laajemmalti globaali- ja resurssitutkimuksiin sekä hallintajärjestelmiin.

Luonto antaa mahdollisuuden kokea päivittäin virkistystä, yhteisöllisyyttä ja ihmisenkokoista elämää. Nautitaan Pohjois-Suomesta, sen luonnonläheisestä elämästä ja jätetään perinnöksi turvallinen, vireä ja vihreä ympäristö ja yhteiskunta.

Puhdas elinympäristö

Olen puhtaan elinympäristön ja uusiutuvan energian puolesta.

En kannata uraanikultakobolttikaivoksia Kuusamoon niiden sijainnin ja kallioperästä johtuvan erityisen haitallisuuden vuoksi. Talvivaara-Terrafame-Trafiguran uraanituotanto tukee ydinvoimateollisuutta ja ydinaseteollisuutta.

Ydinteollisuus on kokonaisuudessaan elinkaarensa vaiheineen (etsintä, louhinta ja jalostus, käyttö, varastointi ja mahdollinen loppusijoitus) yksi ihmiskunnan suurimmista riskeistä. Alusta lähtien en myöskään kannattanut Kremlin Rosatomin Fennovoima -ydinvoimalahanketta Pyhäjoelle.