Skip to main content

Vireä ja Vihreä Kuusamo

Vireä ja Vihreä Kuusamo

Kuusamon kestävän kehityksen julistus on entistäkin ajankohtaisempi (suora lainaus):

-Kuusamolainen on aina elänyt osana luontoa ja luonnosta. Kunnan ensimmäiset elinkeinot olivat metsästys ja kalastus, joita seurasivat karjan- ja poronhoito, maanviljely, metsä- ja kalatalous ja viimeisimpänä matkailu. Luonto on ollut kuusamolaisille aina kaikkinaisen henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin sekä virkistyksen lähde. Luonto on muovannut kuusamolaisen kulttuurin omaperäiseksi ja omavaraiseksi sekä kuusamolaisen ihmisen yritteliääksi ja työteliääksi. Niin kuin Kuusamo on erilaisten luontotyyppien kohtaamispaikka, on se aina ollut myös erilaisten kulttuurien kohtaamispaikka. Moniarvoisuus ja kansainvälisyys juontavatkin juurensa paikkakunnan historiaan ja Kuusamon maatieteelliseen sijaintiin.Tästä moniarvoisesta kulttuuri- ja luontoympäristöstä me olemme ylpeitä. Näitä arvoja, kuusamolaista luontoa ja sen elinvoimaisuutta, me sitoudumme täten puolustamaan ja suojelemaan.


-Luonnossa on se arvoperusta, jonka varaan me rakennamme yksilöllisyytemme, tulevaisuutemme sekä mahdollisuutemme muuttuvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa. Päämääränämme on kunta, joka voi myös seuraavan 125 vuoden kuluttua olla esimerkillinen kansalais- ja luontokunta. Haluamme kehittää Kuusamosta kestävän kunnan. Tämä julistus velvoittaa Kuusamon kunnan toimielimiä ja kaikkia kunnan palveluksessa olevia kaikissa toimissaan. Tätä julistusta noudattakoot myös kaikki Kuusamon asukkaat, yhteisöt ja yritykset, loma-asukkaat sekä kunnan alueella muutoin tilapäisesti oleskelevat ihmiset.

 

Kuusamo kokonaisuudessaan on hieno maaseutu- ja eräpitäjä, luontokaupunki kehittyvän vihreän talouden keskuksenaan, Ruka- ja Oulanka matkailun vuorovaikutteisina vetovoimina. Globaalimuutoksien aikakaudella tarvitsemme hajautetun, elinvoimaisen ja puhtaan ruoka- ja alkutuotannon sekä kalaiset vedet jälkipolville. Vihreä Kuusamo tarkoittaa vihreää taloutta, pienyrittäjyyttä, hyvinvoivia perheitä ja hajautettua energiantuotantoa mm. bioenergiaa. Vireä maaseutu sisältää ajatuksen siitä, että maaseudun on mahdollista olla kestävästi elinvoimainen, niin ihmisen kuin luonnonkin näkökulmasta. Kuusamossa on mahdollisuuksia edistää lähi- ja luomuruuan tuotantoa, etätyötä, perinne- ja puurakentamista, omavaraistaloutta ja luonnonläheisiä elinkeinoja. Kuusamo antaa mahdollisuuden kokea päivittäin virkistystä, yhteisöllisyyttä ja ihmisenkokoista elämää. Nautitaan Kuusamosta, sen luonnonläheisestä elämästä ja jätetään perinnöksi turvallinen, vireä ja vihreä Kuusamo.

Mika Flöjt

Kuntavaaliehdokas (vihr.) ja Suomen Maaseutu- ja erävihreiden varapuheenjohtaja

http://www.mikaflojt.fi

Vastaa