Skip to main content

Rukan putkihanke laitettava jäihin – rahat käytettävä muuhun infraan

Ollut toukokuussa Koillismaan Uutisissa ja Koillissanomissa.

Rukan putkihanke laitettava jäihin – rahat käytettävä muuhun infraan

Kuusamolaisia puhuttaa Rukan putkihanke, minkä kiirellisyyden; aikataulujen ja rahankäytön perään ovat kyselleet monet Rukan yrittäjät, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, valtuutetut ja kansalaiset. Yhdyskuntateknisessä lautakunnassa putkipäätöstä ja päätöksen delegointia Mika Mankiselle vastustivat Anne Murto (sit,vas) ja Jyrki Mäkelä (vihr.). Kaupunginhallituksessa olimme yksimielisiä yli puoluerajojen ja poistimme yhdyskuntajohtaja Mika Mankiselta päätösvallan putkiurakan tilauksesta. Tämä kyllä heijastelee epäluottamusta hanketta ja sen valmistelua kohtaan.

Hallitus päätti lopulta palauttaa asian lautakunnan käsiteltäväksi, vaikka Mika Flöjtin (vihr) esittämänä Joukamo Kortesalmen (ps), sekä Vuokko Käsmän (sit. ps) tukemana esitimme, että hanke vietäisiin hallituksen toimesta kiireellisenä uudestaan valtuuston käsittelyyn. Tavoitteena, että hanke vain jäädyttäisiin niin pitkäksi aikaa, kunnes kyseisen Rukan alueen muut rakennushankkeet lähtevät varmasti liikkeelle. Tämä olisi tärkeää siksi, että käytännön yksityiskohtien suunnittelussa saadaan kaikki synenergia irti ja alue oli kerralla rakentamisen kohteena jolloin häiritsevät elementit minimoitaisiin. Hävisimme kaupunginhallituksen äänestyksessä, pääosin keskustan ryhmän vastustuksen johdosta. Uusi valtuustokäsittely olisi yhä tarpeen, koska on selvinnyt ettei suurin osa Rukan yrittäjistä edes halua hanketta vielä tässä vaiheessa. Lisäksi hankkeen hinta vaikuttaa ylimitoitetulta.

Putkihankkeen hinta (mukaan lukien ALV n. 800 000e) on kohtuuton tämmöisinä aikoina, kun etsimme säästöjä kaikkialta ja samalla Rukalla on todistetusti muita infrastruktuuriin ja talvi- ja kesäverkostoihin liittyviä puutteita, jotka vaativat samalla tavoin resursseja. Kaupungin ja metsähallituksen sopimus mahdollistaa ko. rahan käytön Rukan alueen muuhun infraan ja verkostoihin. Esitämme, että hanke tulee vielä jäädyttää ja viedä valtuuston käsittelyyn. Vaadimme myös valtuustokysymyksen muodossa selvitystä kaupungin ja metsähallituksen sopimuksesta kaikkien valtuutettujen tietoon sekä yleistä selvitystä niistä syistä ja intresseistä taustoilla, miksi hanketta ajetaan läpi näin kiireellä, vaikka yleinen uusi tahtotila niin Rukalla kuin päättäjissä kannattaa hankkeen siirtämistä tulevaisuuteen.

Mika Flöjt (vihr.)

kaupunginhallituksen jäsen

kaupunginvaltuutettu

Joukamo Kortesalmi (ps.)
kaupunginhallituksen jäsen,
kaupunginvaltuutettu

Vuokko Käsmä (ps. sit.)
kaupunginhallituksen jäsen
kaupunginvaltuutettu

Anne Murto (sit. vas.)
kaupunginvaltuutettu, yhdyskuntateknisen lautakunnan jäsen

Jyrki Mäkelä (vihr.)

Kaupunginvaltuutettu, yhdyskuntateknisen lautakunnan jäsen

Kimmo Karjalainen (ps.)

kaupunginvaltuutettu

Krista Poutanen (ps.)
kaupunginvaltuutettu


Esko Törmänen (ps.)

kaupunginvaltuutettu

Pekka Virtanen (vihr.)
kaupunginvaltuutettu

Vastaa