Skip to main content

Dragonin laajoista valtauksista Rukan länsipuolelle ja Kitkajokivarteen

Joulukuussa Koillissanomissa

Dragonin laajoista valtauksista Rukan länsipuolelle ja Kitkajokivarteen

Kitkan Kouvervaara, Rukan Sivakkaharju ja Konttiaho sekä Kitkajoen Juomasuo on merkitty GTK:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) virallisiin uraanipotentiaali karttoihin uraanimalmiona. Kaikki ne sijaitsevat lisäksi GTK:n tunnetulla Kuusamon uraanivyöhykkeellä. Kitkajoen Juomasuon, ja sen ympäristön aikaisemmat kairaukset osoittavat uraanikorrelaation uraanin ja kullan kesken. Nämä tulokset näkyvät parissa väitöskirjassakin. Kulta esiintyy uraaniesiintymien sisässä. Tiedot ja geologikartat tiedossa myös yhdyskuntajohtajalla. Siis Dragon Miningin kaivos YVAssa olevat Kitkajoen Juomasuo ja Rukan Sivakkaharjun kaivospiirit ja valtaukset + nyt haetut laajat lisävaltaukset Rukan Murronmaa ja Kantojoen Konttiaho samalla uraanivyöhykkeellä (Geologian tutkimuskeskus M 06/4522/-87/1/60), josta Kuusamon kaupunginhallitus on ilmoittanut kahdesti aiemmin lausuntonaan muun muassa seuraavaa:

”Uraaniin liittyvät varaus- ja valtaushankkeet tulee jäädyttää. Kuusamon kaupunki ei halua uraanikaivostoimintaa suojellun Koutajoen (Kitka- ja Oulankajokien) vesistöjen rannoille. Kaupungin kanta on, että mahdollisen uraanikaivostoiminnan myönteisetkään vaikutukset muun muassa työllisyydelle eivät riitä kompensoimaan sen kielteisiä vaikutuksia Kuusamon kahdelle merkittävälle elinkeinolle, matkailulle ja alkutuotannolle. Ko. kaivostoiminta muodostaisi ympäristö- ja terveysriskin alueen ainutlaatuiselle luonnolle ja vuosikymmeniä huolella rakennetulle luonto- ja matkailukaupungin imagolle. Jo valtauspäätöksestä ja tutkimuksista välittyvä tieto heikentää koko Koillismaan luonto- ja matkailutuotteiden imagoa ja alueen eri elinkeinojen kehittymistä.”

Siten kun yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja Jarkko Tammi (KS 23.12) puolustelee myönteisiä lautakunnan päätöksiä Dragonin laajoille lisävaltauksille Rukan ja Kitkajärven väliin, GTK:n tunnetulle uraanivyöhykkeelle Rukan ja Kitkan väliin ns. ”Konttiahon” uraanimalmioihin, sillä että ne ovat ”linjassa” lautakunnan aikaisempien päätöksien kanssa, ja aikaisempia tutkimuslupia ei ole vastustettu. Tällöin Tammi varmaan vain unohtaa, että Kuusamon kaupunginhallitus on kahteen kertaan linjannut ylläolevan lainauksen mukaisesti, ja siten tiukasti vastustanut, uraania sisältäviä valtauksia mm. Namura ja Belvedere yhtiöiden osalta. Voi vain kysyä että missä kohdin yhdyskuntatekniikan lautakunta on katsonut että sen linja on tärkeämpi kuin Kaupunginhallituksen ottama selkeä kielteinen linjaus uraania sisältäviin valtauksiin? Kyllä aikaisempien KH:n linjauksien olisi tullut selkeästi näkyä myös lautakunnan näissä ja aikaisemmissa päätöksissä, kielteisinä, vastustavina lausuntoina, sillä KH linjaa kunnan suuria linjauksia. Eno-Kontiolahdelta, Joensuusta, Kittilästä ja Sallasta voi lautakunta hakea oppia siitä, kuinka kunnat ovat lausuneet tiukan poliittisjuridisia lausuntoa niitä valtauksia vastaan, joita eivät ole kuntaansa halunneet, kaavoitus on vain yksi, tärkeä, tekijä poliittisessa työkalupakissa.

Ystävällisesti,

Mika Flöjt

Valtuutettu ja Kaupunginhallituksen jäsen, Vihreät

Vastaa