Skip to main content

Laajoja Dragonin valtaushakemuksia Kitkajärven ja Rukan väliin

Laajoja Dragonin valtaushakemuksia Kitkajärven ja Rukan väliin

Rukan ja Kitkajärven välin Australialaisen Dragon Miningin laajat valtaushakemukset parhaillaan kuulutuksessa. Siitä voivat lausua kyläläiset, maa- ja vesialueiden omistajat, mökkiläiset, yhdistykset jne. Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee asiaa keskiviikon 18.12. kokouksessaan. Alue tunnettua uraanivyöhykettä, joten Dragonin valtauskuulutuksissa tulisi mainita uraani ja kuulutusmenettely uraaniasetuksen (2006) mukaisesti. Rukan Sivakkaharjun uraanimalmion keskipitoisuus 0,12% GTK malmidatarekisterin mukaan yli uraanimalmiorajan 0,1 %. (pelkkä taloudellisuusraja, mutta kytköksissä kultaan tulee helpommin vastaan). Myös Ruka – Kitkajoki välisen alueen Kantojärven ja Kantojoen ”Konttiahon” malmiossa paljon korkeita pitoisuuksia uraania, jotka mainitaan mm. GTK:n virallisissa uraanipotentiaalikartoissa. Nämä laajat uraanikulta valtaushakemukset ovat Dragonin kaivos YVAssa olevien Rukan Sivakkaharju-Meurastuksenahon ja Kitkajoen Juomasuo-Hangaslampi-Pohjasvaara kaivospiirien laajentumisalueita.

Rukan Noivio-Sivakkaharjun pohjavesialueen päälle ei pitäisi sallia valtauksia ja kairauksia kun tiedetään alueen olevan pohjavesialuetta ja alueen päällä malmioissa olevan merkittävästi uraania. Alue erityisesti Rukan Juomavesivaranto, mutta samasta pohjavesijuonnosta on vedenottamot Mustosenvaaraan. Mustosenvaaran vedenottamosta ottaa myös useat vapaa-ajanasunnot käyttövedet. Malmikairaukset ovat ympäristölain 8§ pohjavesien suojelupykälän vastaisia. Riski, ongelma, on että kairaukset rikkoo maakerroksien ja malmien suojasuhteita ja saaden veden kulkemaan, liuottaen herkästi vesiliukoista, myrkyllistä, uraania pohjavesijänteisiin. Katso kuvaliite. Sama ongelma on muuten Käylä-Säkkilä alueen pohjavesi- ja vesistöalueen kairauksissa, joita Dragon on jo suorittanut.

Dragonin lisävaltaushakemukset Kitka-Ruka-Kitkajoki-Oulanka vesistö-, matkailu-, luontaistalousalueelle ei ole hyväksyttävissä missään muodossa ja toivottavasti yhdyskuntatekniikan lautakunta vastustaa valtauksia sekä alueen ihmiset lausuvat myös vastustavia lausuntoja TUKESille. Kitkan Viisaat ry järjestää yleisötilaisuuden valtauksista valittamiseen ja myös YVAan perehtymiseen. Katso varaukset, valtaukset tarkemmiin TUKESin kaivosrekisterin karttapalvelusta: http://geomaps2.gtk.fi/tukes/ Valtaushakemukset löytyvät kunnan ilmoitustaululta ja infopisteestä. Valtaushakemukset löytyvät myös Kitkan Viisaiden nettisivuilta ja facebook ryhmästä Kitkan Viisaat.

Mika Flöjt

puheenjohtaja
Kitkan Viisaat ry

Vastaa