Skip to main content

Uraanin kaikki elementit tulisi näkyä YVAssa.

Uraanin kaikki elementit tulisi näkyä YVAssa.

Toisin kuin virkamies Mika Mankinen (KS 12.12.2013 s. 2) väitti Dragonin maksaman konsultti Rambolin tekemää YVAa kyseenalaistettiin tiukasti ja perustellusti mm. Kaivos YVAn ohjausryhmän kokouksessa sekä myös valtuustosalissa. Puheenvuoroissa muistutettiin mm. siitä, ettei Ramboll ole mitään puoluettomia tutkimuslaitoksia vaan taloudellisessa riippuvuussuhteessa Dragoniin, pyrkien palvelemaan kaivosyhtiötä hankkeen alusta loppuun. Myös Dragonin maksama konsultti Stukki, joka esiintyi valtuustosalissa kohtasi samanlaiset tiukat kysymykset ennenkuin pakeni kiireisiin vedoten valtuustosalista. Unohtaen kertoa mm.  sen kuinka Stukki jo 1990 luvulla mittasi Juomasuolla että louhijoiden vuosisäteilyannostus täyttyi ja rikastamolla työntekijöiden osalta se täyttyi jo kahdessa kuukaudessa – ja kuinka he ”unohtivat valvoa” koelouhinnan jälkihoidon. Nämä vain joinain esimerkkeinä useiden valtuutettujen asiallisista, tiukoista, epäilevistä kysymyksistä joita edes tiukassa aikataulussa kerittiin esittämään. Juuri tästä syystä vaadin tilaisuutta kaikille avoimeksi, medialle ja kuusamolaisille, jottei tilaisuutta ja keskusteluja pyrittäisi vääristelemään ulospäin. Ja mitä tulee YVAan – Se on erittäin pahasti puutteellinen, jos keskeinen ympäristöön vaikuttava raskasmetalli, uraani ja sen myrkylliset ja säteilevät hajoamistuotteet eivät ole kirjoitettu mukaan koko YVA raporttiin,  ja tarkasteltu kaikissa kohdissa, vaan on pelattu aikataulullisesti YVAn ulkopuolelle erilliseen raporttiin. Alueen ihmisten ja luonnon oikeusturvan kannalta uraanin kaikki elementit, ongelmat ja päästöt pitäisi juuri olla osa YVAa, jotta ihmisillä on käytössään kaikki olennaiset tiedot lausuessaan YVAsta. Tämä on mm. Suomen perustuslain ja Århusin sopimuksen mukainen velvoite.

Mika Flöjt

Vastaa