Skip to main content

On aika puolustaa Koskisodan perintöä

On aika puolustaa Koskisodan perintöä

Dragon Miningin Rukan Sivakkaharjun ja Kitkajon Juomasuon uraanikultakaivoksen YVA julkaistaan 11.12.2013 suljetuin ovin Kuusamon kaupungintalolla. Odotettavissa on, että kaivosyhtiö pyrkii puhumaan avokaivoksiaan puhtaaksi uraanista ja vähättelemään ongelmia, sekä paikallisten vastustusta, vaikka heidän oma ns. vaihtoehtoalueiden asukaskysely täysin tyrmäsi kaikilla vaihtoehtoalueilla kaivoshankkeen. Kaikki vaihtoehtoalueiden asukkaat hanketta vastaan, kuten myös viime kunnallisvaalitulos sekä Kuusamon luonnonvarakyselyn tulos.

Dragonin YVAssa olevat Kitkajoen Juomasuo ja Rukan Sivakkaharjun kaivospiirit ja valtaukset sijaitsevat Kuusamossa olevalla uraanivyöhykkeellä (Geologian tutkimuskeskus M 06/4522/-87/1/60), josta Kuusamon kaupunki on ilmoittanut lausuntonaan muun muassa seuraavaa:

”Uraaniin liittyvät varaus- ja valtaushankkeet tulee jäädyttää. Kuusamon kaupunki ei halua uraanikaivostoimintaa suojellun Koutajoen (Kitka- ja Oulankajokien) vesistöjen rannoille. Kaupungin kanta on, että mahdollisen uraanikaivostoiminnan myönteisetkään vaikutukset muun muassa työllisyydelle eivät riitä kompensoimaan sen kielteisiä vaikutuksia Kuusamon kahdelle merkittävälle elinkeinolle, matkailulle ja alkutuotannolle. Ko. kaivostoiminta muodostaisi ympäristö- ja terveysriskin alueen ainutlaatuiselle luonnolle ja vuosikymmeniä huolella rakennetulle luonto- ja matkailukaupungin imagolle. Jo valtauspäätöksestä ja tutkimuksista välittyvä tieto heikentää koko Koillismaan luonto- ja matkailutuotteiden imagoa ja alueen eri elinkeinojen kehittymistä.”

Koillissanomat pääkirjoituksessaan (17.7.2006, Suora lainaus) totesi seuraavaa:

”Uraanikaivoshanke on saanut aikaan jo voimakkaan vastustuksen monilta eri tahoilta. Eikä syyttä, sillä kyseessä on niin suuren mittaluokan ja mahdollisesti myös riskialtis hanke, että sen vaikutukset on tutkittava erityisen tarkkaan ja samalla pantava arvot järjestykseen.”, ”Kuusamo mainostaa itseään luonto- ja matkailupitäjänä ja on jo pitkään rakentanut koko imagoansa sen varaan. Kitkajärven rannalla sijaitseva Kouvervaara ja sen lähitienoot ovat luontoarvoiltaan hyvinkin merkittäviä seutuja, joten kaivosvaltaushanke on syvässä ristiriidassa kuusamolaisen imagon rakentamisen kanssa. Kaivostoiminnan puolesta puhujat vetoavat yleensä ensimmäisenä siihen, että kyseiset hankkeet tuovat työpaikkoja paikkakunnalle. Varmasti tuovatkin, mutta mikään työpaikka ei ole niin arvokas, että sellainen pitäisi perustaa hinnalla millä hyvänsä. Kaiken lisäksi näiden hankkeiden suurimmat voittajat ovat lopulta isot ulkomaalaiset kaivosyhtiöt, jotka toimivat pääsääntöisesti vain muhkeat rahalliset voitot mielessään. Niiden omistajat ja päättäjät eivät juurikaan välitä, minkälaisia paikallisia seuraamuksia heidän toiminnastaan aiheutuu. Kuusamolaisten kannattaa nyt ottaa järeät aseet käyttöönsä puolustaessaan arvokasta luontoaan ja imagoaan.”

Kirjailija ja Koillissanomien perustaja Reino Rinne varoitti kuusamolaisia kirjassaan ’Kirveskö Järveen’ (s.58) seuraavasti:

– ”Kansan kannattaisi Kuusamossa sanoa: ”Emme me niin hiton tyhmiä ole, ettemme tajua: Jos maaperää mullistetaan jonkin mineraalin saamiseksi, niin kyllä kaikki muutkin tuossa maaperässä piilevät mineraalit häiriintyvät ja liikkeelle lähtevät. Älkäämme salliko Koillismaan ylängöllä uraanin liikekannalle panoa. Jos niin tapahtuisi, silloin koskien ja järvien suojelu olisi ollut turhaa. Kitkaa, Kitkajokea ja Paanajärveä emme salli kaiken kaikkiaan ja sittenkin vähempiarvoisten mineraalien esille möyrimisen menossa, tuhota.

Nyt on kuusamolaisten aika näyttää mielipiteensä keskiviikkona 11.12, kun Kuusamon kaupunginvaltuusto joutuu suljetuin ovin (klo 15-18.00) käsittelemään Dragonin uraanikulta kaivos YVAa. Se näyttää kaivosyhtiön todellisen luonteen. On aika kuusamolaisten puolustaa puhdasta elämänpiiriään ja ikimuistoisia oikeuksiaan.

Mika Flöjt
puheenjohtaja
Kitkan Viisaat ry
http://www.kitkanviisaat.fi/

Kommentti

Vastaa