Skip to main content

Latitude varannut koko Pohjois-Kuusamon Kitkajärven rantoja myöten

Dragon Miningin Kuusamo Goldin yritystunnuksella (Y-tunnus) toimivan \”latitude\” kaivosyhtiön (omistuksia piilossa) lobbari Jussi Lähde yrittää kirjoituksellaan (KS 15.5) siirtää huomioon yhtiönsä tekemistä laajennetuista Juomasuon kaivospiiri- ja valtaushakemuksista muualle sekä vaieten Juomasuon uraanista.

Kerrottakoon siis käyläläisille ja säkkiläläisille, että ”latitude” kaivosyhtiöllä on jo kaivosviranomaisena toimivassa Tukesissa laajennettu Juomasuon kaivospiirihakemus, joka näkyy liitteessä olevassa kartassa ruskealla ja laajennetut lisävaltaushakemukset (kartassa kermanvärinen) Säkkilän ja Käylän kyliin ja Sallantiehen sekä Kitkajokirantaan kiinni. Vanhat Juomasuon-Hangaslammen-Pohjasvaaran kaivospiirit Käylän ja Säkkilän kylien välissä näkyvät kartassa oranssina. Kaivosyhtiö on mediassa antanut ymmärtää, että heidän toiminta pysyisi \”kaivospiirien sisässä\”, vaieten kaivospiirien laajennushakemuksistaan ja lisävaltaushakemuksistaan alueelle.

Lisäksi yhtiö on varannut rantaa myöten koko Pohjois-Kitkajärven ympäristön ja koko Pohjois-Kuusamon. Katso liitteen kaivosrekisterin karttapalvelun kartta.

Lobbari Lähde jättää myös kertomatta sen, että Juomasuon uraanikultakobotti malmiossa on mm. uraania sata kertaa enemmän kuin kultaa, joka kulta esiintyy uraanipahkuroiden sisässä. Lisäksi malmiossa on asbestia ja arseenia. Käyläläiset ovat vedonneet yli 140 allekirjoituksen voimin, että saisivat elää rauhassa ja Kuusamon luontokaupunki on kaavoittanut alueen kaivoskieltoalueeksi sekä hylännyt aikaisemman saman y-tunnuksen yhtiön Juomasuon YVA:n. YVAssa oli myös tunnelivaihtoehdot ja malmien kuljetukset muualle mm. Maaningan Salmijärven rikastamolle, jossa olisi saastutettu Salmijärvi ja Maaninkavaaraisten pohjavedet. Kuusamon kaupunginvaltuusto hylkäsi yksimielisesti Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeen kaikilta osin. Taloustutkimus Oy:n tutkimus osoittaa että \”kaivosyhtiö latitudella\” ei ole sosiaalista toimilupaa ja kaivosyhtiö puskee alueelle kuusamolaisten tahdon vastaisesti sekä on jopa haastanut Kuusamon kaupungin kaavapäätöksen KHO:ssa.

Malminetsintä kairauksineen uraanivyöhykkeellä mm. Juomasuon uraanimalmiossa lisäävät herkästi vesiliukoisen ja myrkyllisen uraanin liukenemistä pohjavesiin ja vesistöihin. Kaivosyhtiö \”latituden\” tulee luopua Juomasuon kaivoshankkeestaan ja peittää radioaktiivisesti sekä raskasmetalleista saastuttava Juomasuon avolouhos.

Puhtaan Kitkan, Kitkajoen ja Kuusamon puolesta,
Mika Flöjt