Skip to main content

Vaaleissa K-media* vaikenee Juomasuon saastumisesta ja estää keskeisistä lautakunnan kaivospäätöksistä uutisoinnin/kirjoittamisen

Posted on 10.6.2021 by mika

Alla viimeisin kirjoitus, joka ei päässyt läpi K-median Koillissanomat lehteen vaikka se oli siellä sisässä riittävän pitkään. Tekosyinä tällä kertaa oli, että he ei julkaise sitä koska se ”ei ole vaalikirjoitus”, toiseksi koska se ”oli unohtunut” jne (edellinen Juomasuon uraanista vaikeneminen kirjoitus sain 1-2 kuukauden jälkeen lehteen vasta sen jälkeen, kun sanoin, että en osallistu heidän kuntavaalihaastatteluun sitten, kun te tietoisesti vaikenette Juomasuosta. Samaan aikaan K-median lehdistä paljon mainostilaa ostavan Latitude66 kaivosyhtiön tiedotteet menee kritiikittä ja sukkana läpi. Pitää muistaa, että viime eduskuntavaaleissa päätoimittaja Kyösti Karvonen kahteen kertaan kielsi allekirjoittajaa kirjoittamasta Kalevan blogissani Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeesta. Rajoittaen siten kansanedustajaehdokkaan sananvapautta! Nyt Koillissanomat eivät itse koskaan uutisoi keskeisistä Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnan lausunnoista ja äänestystuloksista, eikä edes suostu julkaisemaan niistä kirjoitettuja mielipidekirjoituksia, kun niissä kritisoidaan keskustaa ja samalla osoitetaan kuinka keskustalaiset ja kokoomuslaiset käytännössä yhä ajavat päätöksillään Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti kaivoshankkeen edistämistä. Tässäpä siis kohuttu kirjoitus jonka Koillissanomat kieltäytyi julkaisemasta ”koska se ei ole vaalikirjoitus?!”:

—————————-

Kuusamon löperö lausunto Juomasuosta

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta lausui Tukesille pykälässä 57 Kitkajoen Juomasuon kaivospiirien raukeamismenettelyssä vastoin valtuuston linjausta hylätä Juomasuon YVA ja vastoin Kuusamon valtuuston yksimielisesti hyväksyttyä luonnonvarastrategiaa, jonka mukaan Kitka-Ruka-Oulanka alueelle ei voida kaivoksia riskittömästi perustaa. Lisäksi lausunto oli vastoin jo 2009 kaupunginhallituksen päättämää linjausta, jonka mukaan Kitkan Koutajoen vesistössä ei voida aloittaa kaivostoimintaa uraania sisältävissä malmioissa ilman, että Kuusamon merkittävät toimialat matkailu- ja ruokatuotanto kärsii merkittävää imagohaittaa ja epävarmuutta. Lautakunnalla olisi ollut juuri nyt mahdollisuus vaatia kaivospiirien purkua ja avonaisen saastuttavan uraanilouhoksen peittämistä.  

Kuusamon luontokaupungin lausunnossa olisi pitänyt lukea selkeästi, että Kuusamon kaupunki VASTUSTAA kaivospiirien kaivosluvan myöntämistä monesta perustellusta syystä, ja vaatii kaivospiirien purkamista ja avonaisten koelouhoksien puhdistamista, suojaamista, peittämistä ja maisemointia yleisenä Käylän ja Säkkilän kyläläisten sekä Kitkajoen matkailualueen terveys- ja ympäristöturvallisuuden turvaamiskeinona.

Kuusamon luontokaupungin olisi pitänyt vaatia niiden purkamista monesta syystä, erityiseksi siksi koska Juomasuon kaivospiirissä avonaisen koelouhoksen vuoksi on laiminlyöty vuosikymmeniä yleinen ympäristö- ja terveysturvallisuus. Outokumpu Oy:n STUK:ille toimittaman raportin mukaan Juomasuon suuren uraanimäärän ja sen korkean uraanipitoisuuden vuoksi koerikastamon tärypöydällä työntekijän vuosittainen sallittu säteilyannos täyttyi jo kolmessa kuukaudessa. STUKki vaatikin Juomasuon koelouhoksen peittämistä, jottei se radioaktiivisesti saastuttaisi ympäristöä. Tätä vaadetta ei koskaan toimeenpantu ja Juomasuon uraanilouhos on ollut avonaisena 1990 luvulta lähtien Käylän ja Säkkilän kylien välissä (n. 2 km kumpaankin ja 1 km Kitkajoelle).

Kitkajoen Juomasuon uraanilouhoksen säteilyä ja radioaktiivista saastumista on mitattu monen toimijan toimesta mm. Oulun yliopiston Oulangan tutkimusaseman toimesta. Mittaustulokset osoittavat, että Juomasuon säteilyt ovat 130 kertaisia normaaliin taustasäteilyyn nähden. Juomasuon uraanilouhosta on esitetty kansalaisjärjestöjen toimesta peitettäväksi ja asia on käsittelyssä Pohjois-Pohjanmaan ELY:ssä.

Kaivoslain 46.1 pykälän kohta 7 mukaan malminetsintälupaa ei saa myöntää alueelle, jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntämistä kaavoituksesta johtuvasta tai muusta alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä, jollei luvan myöntämiselle ole erityistä syytä.

Juomasuon tunnettu uraanimalmio, uraanimäärät ja pitoisuudet on pätevä syy vastustaa kaivoshanketta tunnettuun uraanimalmioon ja sen tarvitsevia malmikairauksia uraania sisältäviin malmioihin, eikä toisaalta ole esitetty sellaista erityistä syytä luvan myöntämiselle (kaivosyhtiön halun lisäksi), jonka perusteella lupa pitäisi myöntää.

Lisäksi kaivosyhtiön esittämä vain 10 000 e vakuus on aivan liian alhainen, kun päivän 21.4.2021 KS lehdessä itse kaivosyhtiön edustaja Jussi Lähde mainitsee, että koko Suomessa on 300 – 500 miljoonan vakuuskertymä vaikka Latituden kaivospiirit Kitkajoen Juomasuon-Hangaslampi-Pohjasvaara ja Rukan Sivakkaharju ja Meurastuksenaho sijaitsevat keskellä Riisi-Kitka-Ruka-Oulanka-Savina matkailualuetta, jonne on investoitu reilusti yli miljardi euroa sekä luonto ja vesistöt ovat mittaamattoman arvokkaita, siten Kuusamon luontokaupungin puoltama 10 000 euron vakuus on aivan naurettava ja kaupungin edun vastainen, oikea summa on lähempänä on tuota koko Suomen kaivoksien vakuuskertymän summaa.

Valitettavasti, edellä mainittujen seikkojen sijaan keskustan ja kokoomuksen määräenemmistövallassa oleva Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta lausui kaivosyhtiön edun mukaisesti löperösti mm. uraanin ja vakuuksien osalta sekä jättäen vaatimatta kaivospiirien purkua ja saastuttavan uraanilouhoksen peittämistä, joten lausunnollaan edesauttoi kaivospiirien säilymistä yhtiölle, mikä mahdollistaa Kuusamon luontokaupungin kaupunkistrategian vastaisen hankkeen jatkumisen häiriten muuta elinkeinotoimintaa ja luoden yleistä epävarmuutta sekä huonoa imagoa luonnontuotteille.

Mika Flöjt

Kitkajoen jokikalastaja

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnan varajäsen, kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen, kuntavaaliehdokas, Vihreät

Loppukirjoitus: Lisäksi Koillissanomat on kirjoituksistaan sensuuroinut uraanisanaa ja peukaloinut kirjoituksia sekä leikannut tekstejä pois. Lisäksi K-media

*Koillissanomat on kuulunut vuodesta 1986 Keskustan mediakonserni Suomenmaahan ollen siten puolueellinen paikallislehti, kuitenkin kornisti käyttänyt Reino Rinteen ”puolueeton paikallislehti” -slogiania (vuodet 1986 – 2016 etusivullaan ja netissä), vaikka Rinne savustettiin kaivoshankkeiden ja erityisesti Juomasuon uraanikaivoksen vastustajana pois Koillissanomien päätoimittajan paikalta. Lisäksi Koillissanomat leimasi, maalitti ja mustamaalasi Juomasuon kaivoshankkeen vastustajia erityisen ankarasti pääkirjoituksia myöten edellisen päätoimittajan aikana, Kaleva median päätoimittaja kielsi kirjoittamasta Juomasuosta 2019 ja viime eduskuntavaaleissa ja näissä vaaleissa nykyinen päätoimittaja on peukaloinut tekstejä, sensuroinut uraanisanaa sekä jättänyt keskeisiä osia vastineista pois eikä julkaissut vastineita ennen vaalipäivää. Sen sijaan he kyllä päästävät tuosta vaan kaivosyhtiön jutut sekä parin henkilön vääristelevät leimakirjoitukset jotka on moneen kertaan todistettu vääriksi. Lisäksi viime eduskuntavaaleissa ja nyt yhä leikkasivat mm. seuraavan vastineosion pois tekstistä kun sillä viime eduskuntavaaleissa ja nyt K-media vaikutti vaalitulokseen mikä on Kuusamossa kaivoshankkeiden etenemisen etu ja siihen rikastamon siirtolinjalla kytkeytyvän Riisitunturin kyljessä olevan Maaningan suurtuuliteollisuusalueen etenemisen etu.

”Kyseinen henkilö valitettavasti pääsi yhdistyksemme jäseneksi, kun olimme hyväuskoisia Helsingistä muuttanutta vanhaa henkilöä kohtaan. Valitettavasti pian selvisi todellinen luonne.  Kyseiset henkilöt yhdessä ja erikseen ovat pyrkineet savustamaan yhdistyksemme luottamushenkilöitä ja pilaamaan vaaleja jo kolmissa vaaleissa. Valitettavasti media tästä tietoisena on vain pyrkinyt mahdollistamaan heille mahdollisimman suuren näkyvyyden jopa palkkaamalla toisen heistä avustajakseen, koska medialla on halua rikkoa vihreiden rivejä, pilata mainetta koska edesauttaa Kuusamoon kaivoksia sekä Yhteismetsälle suurteollisuustuulialue Riisitunturin Maaningalle. 


Yleisesti toivon että ko. henkilö, joka omien lehtikirjoituksiensa pohjalta arvioiden pitää itseään uskonnollisena henkilönä, noudattaisi käskyä ”älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi”, varsinkin kun tämä on ollut toistuvaa Koillissanomissa ja somepalstoilla. Olemme asiasta maininneet myös Koillissanomille, mutta kuten kaikki he näkevät hekin toistuvasti, kuten viime vaalien aikaan, päästävät näitä epätosia ja vääristeleviä kirjoituksia läpi.

Viime eduskuntavaaleissa tätä vastinetta K-media, eikä nytkään päästänyt läpi:

”Viime eduskuntavaalien alla kirjoittaja väitti, etten olisi ollut osallisena Kaivoslaki NYT kansalaisaloitteessa, vaikka olin reilu vuosi sitten asiasta kuultavana eduskunnan talousvaliokunnassa. Sama henkilö myös väitti, ettei minulla olisi mitään tekemistä Talvivaarasta kertovan ”Jättiläinen” -elokuvan kanssa, vaikka annoimme”Kysymyksiä Talvivaarasta” -kirjan käsikirjoittajalle pohjatekstiksi. Tämän asian voi nyt kaikki tarkistaa ajankohtaisesti katsomalla YLE areenassa olevan Jättiläinen elokuvan ja katsoa ne lopputekstit loppuun saakka. (alla kuvakaappaus Jättiläinen elokuvan lopputeksteistä kohdasta 01:30:49). Näitä edellä mainittuja väitteitä silloin Koillissanomat ei edes antanut minun edes vastineilla korjata ennen vaalipäivää, siten vaikuttaen tietoisesti vaalien lopputulokseen. Joudumme siis valitettavasti toteamaan, että nämä on jo kolmannet vaalit missä kaksi ko.henkilöä sabotoi meidän ehdokkaidemme kampanjaa yhdessä K-median kanssa. Samaan aikaan meidän muiden aihepiirien kirjoituksia on jumissa lehdessä eikä ne saa näkyvyyttä.”

Kaivoskirjoituksista on jouduttu vääntämään 1-2 kk ennenkuin ne on julkaistu Koillissanomissa. Osaa ei ole julkaistu koskaan. Kaivosyhtiön jutut menee sukkana läpi. Toivottavasti lehdistölakia muutetaan niin, ettei vastaavaa mielivaltaa enää koskaan tapahtuisi missään Suomen kunnassa ja kaikkien lehtien tulee aina olla puolueettomia. 

Ystävällisesti Mika Flöjt 

ps. Ja K-median Koillissanomien sloganiksi sopii hyvin

Koillissanomat – Jo vuodesta 1986 kepun hyvien veljien ja siskojen asialla.