Skip to main content

Biokaasu

Biokaasun hyödyntäminen edellyttää riittävän tuotannon ja kattavan jakeluverkoston toteuttamista. Ruotsissa on yli 50 000 biokaasuautoa ja kattava jakeluverkosto. Suomi on yli 10 vuotta Ruotsia perässä.

Tarvitsemme sekä sähkö- että ja biokaasuautoja saadaksemme Suomen liikennettä omavaraisemmaksi ja vähäpäästöisemmäksi. Olemassa oleva autokanta on mahdollista konvertoida biokaasuautoiksi. Tämä on nopeampaa ja halvempaa sekä ekologisempaa kuin se että kaikki hankkisivat uuden sähköauton. Biokaasua voidaan myös käyttää busseissa ja raskaassa liikenteessä. Kaupunkitaajamissa voidaan suosia sähköautoja ja maaseudulla biokaasua.