Skip to main content

Ilmastonmuutos

Käsillämme on ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja päästöjen vähentäminen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla sekä hajautetun energiantuotannon edistäminen

Näillä toimilla pyrimme saamaan ihmiskunnalle lisäaikaa tuottaa ja tehdä sellaisia ratkaisumalleja, mitkä lopulta edesauttaisi ihmiskuntaa selviämään suuresta muutoksesta.
Lue enemmän/vähemmän

Yhteiskunnan tulee parantaa huoltovarmuutta eri sektoreilla ja varmistaa hajautetun ruokatuotannon jatkuminen koko Suomessa. Hajautettu maatalous ja puhtaiden vesien vaaliminen sekä maaseudun omavarainen energiantuotanto (muun muassa biokaasun ja biosähkön tuotanto) on koko Suomen etu. Tätä tulee jo huoltovarmuusnäkökulmasta edistää.

Kaikessa rakentamisessa tulee vähentää hiilidioksidipäästöjä suosimalla puuta betonin sijaan. Energiaa keräävät pinnat, aurinkokattopellit sekä tuuliruuvit tulisi ottaa osaksi rakentamista. Eri tyyppistä uusiutuvaa energiantuotantoa tulee suosia; esimerkiksi erikokoista tuulivoimaa voidaan rakentaa maisemallisesti vähempiarvoisiin kohteisiin.

Suomessa olisi mielellään pyrittävä Tanskan malliin, jolloin tuulivoiman tuotosta tulisi myös lähiyhteisöille vuosikorvaus kuntien saamien kiinteistöverojen lisäksi. Erityisesti tulee panostaa ns. tuuliruuveihin, jotka sopivat erikokoisten kiinteistöjen katoille myös kaupungeissa. Tuuliruuvit yhdessä aurinkokattopeltien/seinäpaneelien kanssa yhdistettynä mm. maa- ja ilmalämpöön toimivat hybridienergiaratkaisuina eri kokoisille rakennuksille. Energiajärjestelmää kehitetään vähäpäästöisyyteen ja omavaraisuuteen myös siten, että mahdollisimman monesta voi tulla energiantuottaja, kuukausittaisten “kulutus” sähkölaskun sijaan.