Skip to main content

Kaivoslain uusiminen

Olen kannattanut kaivoslain uudistamista oikeudenmukaiseksi ihmisille, yhteisöille, muille elinkeinoille ja luonnolle. Kaivostoiminnan ulkopuolelle tulee jättää merkittävät vesistö- ja luonto-, ruoantuotanto- ja matkailualueet.

Kunnilla tulee olla oikeus kaavoittaa alueensa siten, että he voivat punnita eri elinkeinojen toimintojen ohjausta ja rajata tarvittaessa ulos myös kaivostoimintaa.

Kaivostoiminnan ulkopuolelle rajatuille alueille ja luonnosuojelualueille ei saa myöntää varauksia eikä malminetsintälupia.

Kaivosjätevastuut eivät saa jäädä yhteiskunnan hoidettaviksi eikä kaivostoiminnan päästöt ja jätevedet vesialueiden omistajien harteille.

Kaivosverolla kunnat ja valtio saavat osansa uusiutumattomien mineraalien hyödyntämisestä.