Skip to main content

Talvivaaran päästöt

Talvivaaran päästöt (julkaistu Kalevassa 27.7.2014)

Kalevassa 19.7.2014 Teemu Matero (Talvivaaran ex-työsuojeluvaltuutettu ja Sotkamon kunnanvaltuutettu, kesk.) kirjoitti kokemastaan epäsuhdasta Talvivaaran ja Harjavallan päästöjen uutisointien suhteen.

Olen samaa mieltä Materon kanssa siitä, että Harjavallan Norilsk Nickelin nikkeli- ja muiden raskasmetallien vuotouutisointi on ollut suhteettoman pientä. On hyvä, että teollisuuden työkokemusta omaava henkilö kiinnittää huomiota teollisuuden aiheuttamiin päästöihin. Mutta Materon esittämät perustelut vertailulleen Talvivaaran ja Harjavallan päästöjen uutisoinneista ovat sangen oudot.

Matero kirjoittaa kuin Talvivaarassa oli tapahtunut vain yksi kipsisakka-altaan vuoto, jossa nikkeliä pääsi korpi-Kainuun suolampiin vain kolme tonnia, alueelle jossa Materon mukaan on vain kolme Mökkiä. Talvivaaran päästöt eivät ole syntyneet vain yhdestä vuodosta, vaan sakka-allas on vuotanut 2008, 2009, 2010, 2012 ja 2013. Vuodot ovat sisältäneet nikkelin lisäksi useita muitakin vesieliöstölle haitallisia aineita, mm. uraania, mangaania ja sulfaattia. On myös syytä muistaa, että Talvivaara salasi kaivosta perustettaessa uraania käsiteltävän kaivosprosessin yhteydessä, eikä tehnyt tarvittavia ympäristöselvityksiä. Tälläkin hetkellä uraania rikastetaan kasaliuotuksena ilman uraaninrikastuslupia. Näistä vaikenemista on pidettävä todellisena hyväuskoisten ihmisten harhauttamisena, sekä median että kunnan valtuutettujen toimesta.

Talvivaaran päästöistä on syytä edelleenkin todeta, että uraanin ja muiden metallien rikastustoiminnan, kasaliuotuksen, ilmapäästöjen mittauksia ei vieläkään tehdä. Kasoissa ovat ne kaikki aineet ja lisäksi kasoja kastellaan ”prosessiliuoksella”, joka pystyy liuottamaan kivenkin. Kasojen läpi puhalletaan ilmaa niin voimakkailla moottoreilla, että niiden melu luokitellaan yhdeksi isoksi ympäristöhaitaksi. Mutta kasojen päältä ei suostuta päästöjä mittaamaan, ei edes työsuojelun nimissä.

Vesistöhaitoista todettakoon, että vuoden 2013 tarkkailuraportin (Pöyry Oy) mukaan Talvivaaran kaivosta lähimpänä sijaitsevilta Kallio- ja Kivijärven vakioseuranta-aloilta ei löydetty enää vuonna 2013 yhtään elävää pohjaeläinyksilöä. Kivijärven pohjoisemmalta näytteenottoalueelta havaittiin runsaasti hiljattain kuolleita pohjaeläinyksilöitä. Kyseiset havainnot viittaavat Kivi- ja Kalliojärven edellisvuosista heikentyneeseen ja erittäin huonoon tilaan. Mutta ei siitä mediakohua ole syntynyt.

Matero toivoo että kaivos tästä aallon pohjasta nousee, mutta ei esitä nousemiseksi muuta keinoa, kuin median negatiivisten uutisten vähentäminen. Etsikkoaika Talvivaaralla on kuitenkin jo ohitse, eikä totuutta voi enää piilotella. Ongelma on ja on jatkossakin rikastustoiminnan toimimattomuus kasaliuotuksena, ja siitä toimimattomuudesta johtuu ylijäämävedet, vesistöpäästöt, ilmapäästöt ja rahapula. Perusratkaisu ei toimi, eikä edes uusi purkuputki auta asiaa, vaan vain laajentaa pilattavien vesistöjen piiriä. Uusilla purkuputkialueilla Nuasjärven tai Oulujärven rannoilla on havaintojeni mukaan enemmän kuin kolme mökkiä ja taitaapi myös eräs iso kaupunki – Oulu – ottaa juomavetensä Oulujoesta.

Talvivaaran toimintaa jatkettaessa ei ole odotettavissa kuin uusia pettymyksiä – vesistöjen ja ympäristön puhtauden kustannuksella.

Mika Flöjt

Vihreiden eduskuntavaaliehdokas ja Oulujärven mökkiläinen.

Kysymyksiä Talvivaarasta kirjan toinen kirjoittaja.

Kommentit (1)

Vastaa